Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart aanvragen kan alleen op afspraak. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Kunt u door uw handicap erg moeilijk lopen? Dan heeft u misschien recht op een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor gelden wel strenge regels en voorwaarden. En u betaalt leges. Dat zijn kosten voor het behandelen van uw aanvraag. Lees daarom eerst de informatie hieronder.

 • Asbest

  Vroeger gebruikten we vaak asbest bij bouwwerkzaamheden. Asbest is een verzamelnaam voor 6 verschillende mineralen die een vezelstructuur hebben. Als u asbest niet zorgvuldig verwijdert, brengt het misschien (gezondheids-)risico’s met zich mee. Daarom gelden er strenge regels als u gaat slopen en/of asbest gaat verwijderen. Lees daarom eerst de informatie hieronder.

 • Kappen

  Voor het kappen van bomen is meestal een vergunning nodig. Hieronder leest u daarover meer informatie.

 • Collecte en kledinginzameling

  Vergunning aanvragen of een verzoek doen? De vergunning aanvragen of een verzoek doen kan via de Vergunningenchecker. Kies de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel Collecte- en kledinginzameling te klikken. Lees aan welke verplichtingen u moet voldoen.

 • Milieuregels

  Ondernemers moeten zich houden aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit. De meeste bedrijven vallen onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

 • Grond afgraven en verplaatsen

  Voor het afgraven en verplaatsen van grond gelden regels. Die regels kunt u vinden in het rapport Bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer van de gemeente Oldenzaal.

 • Evenement organiseren, vergunning of melding

  Als u een evenement organiseert in Oldenzaal - van een buurtfeest tot een festival of de carnavalsoptocht - dan kunt u via de Vergunningchecker controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

 • Ontheffing geluid

  Als u geluidhinder veroorzaakt - met geluidsapparatuur, een toestel of machine - dan heeft u een ontheffing nodig. U kunt een ontheffing aanvragen via de Vergunningenchecker.

 • Monumenten

  Oldenzaal heeft 21 rijksmonumenten, waaronder twee archeologische monumenten en 33 gemeentelijke monumenten.