Zoekresultaat 1 - 10 van 115 resultaten

 • Jeugd

  Is uw kind veel somber? Denkt u dat het drugs gebruikt of teveel gamet? Of heeft uw kind een beperking en hulp nodig? Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen. De medewerker van de gemeente luistert naar uw verhaal. Daarna bespreekt hij of zij met u wat u het beste kunt doen. En of er begeleiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met jeugdhulp. Deze hulp is niet alleen bedoeld voor de kinderen zelf. Ook de mensen die hen opvoeden (ouders, voogden) worden geholpen. Is professionele hulpverlening nodig? Dan krijgt uw kind zorg van een hulpverlener. De gemeente kan dit regelen. Of uw kind krijgt een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee kunt u zelf zorg inkopen. Hier gelden wel voorwaarden voor.

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen. De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dan kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats. Er zijn 3 soorten kaarten: Bestuurderskaart: u bent lichamelijk beperkt maar kunt wel zelfstandig een auto kunt besturen Passagierskaart: u bent lichamelijk beperkt en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om voor u te rijden. Instellingenkaart: een zorginstelling kan een instellingenkaart aanvragen om bewoners te vervoeren.

 • Eenmalige energietoeslag

  We merken het allemaal. De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen soms dagelijks nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Daarom heeft het kabinet een maatregelenpakket in het leven geroepen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te verzachten. Dit is de energietoeslag. De energietoeslag is een tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Het is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. De energietoeslag bedraagt maximaal € 1.300,00 per huishouden. De gemeente probeert deze energietoeslag zoveel mogelijk automatisch uit te keren aan huishoudens die hiervoor in aanmerking komen op het bij ons bekend zijnde rekeningnummer. Speciale inloopbijeenkomsten over energietoeslag in De Badde Bij welzijnsstichting De Badde worden de komende maand drie inloopbijeenkomsten gehouden voor mensen die in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag 2023. De gemeente Pekela is 13 oktober begonnen met de uitkering van de eenmalige energietoeslag van 1300 euro (netto) voor mensen met een kleine beurs. Een deel van de Pekelders krijgt de toeslag automatisch uitgekeerd. Een andere groep moet de toeslag zelf aanvragen. Op de website van de gemeente Pekela onder het kopje ‘Eenmalige energietoeslag’ kun je zien of je in aanmerking komt. Wil je hulp bij de aanvraag of informatie over de energietoeslag? Dan kun je terecht bij De Badde aan de H. Hindersstraat 54 in Oude Pekela op de volgende dagen:  31 oktober      15.00 tot 16.00 uur  16 november  11.00 tot 12.00 uur   28 november  16.00 tot 17.00 uur 

 • Gezondheidsverklaring rijbewijs

  Als u een rijbewijs aanvraagt, moet u soms een gezondheidsverklaring invullen. Vroeger heette dit de 'Eigen verklaring'. Hiermee kan het CBR zien of u geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. Het kan zijn dat u zich medisch moet laten keuren. Bijvoorbeeld in 1 van de volgende gevallen: U bent 75 jaar of ouder. U heeft klachten of aandoeningen die uw rijvaardigheid beïnvloeden. U vraagt een rijbewijs aan voor een vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE).

 • Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

  Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Het kan zijn dat mensen door een psychiatrische aandoening verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Sinds 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet verplichte GGZ) vervangt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen). De Wet verplichte GGZ regelt wanneer iemand verplicht kan worden zorg te accepteren. Dat kan als iemand door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen ernstig nadeel dreigt toe te brengen. In de oude wet stond een gedwongen opname centraal, de Wet verplichte GGZ maakt het mogelijk om verplichte zorg ambulant uit te voeren. Gedwongen opname blijft ook mogelijk. De Wet verplichte GGZ is er alleen voor als het echt niet anders kan; het is voor mensen met psychische problemen beter om verplichte behandeling te voorkomen. In de nieuwe wet is nu ook geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de behandeling, en in de zorg en ondersteuning daarna.

 • Getuigen aanmelden

  Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, heeft u getuigen nodig. Getuigen kunt u uiterlijk 6 weken voor uw huwelijk of partnerschap aanmelden. Het aanmelden van getuigen kunt u digitaal regelen tijdens de aangifte van uw huwelijk of partnerschap. U kunt ook een afspraak maken bij de gemeente. Als u trouwt of een partnerschap aangaat, heeft u getuigen nodig. Zij zetten hun handtekening op de trouwakte en verklaren hiermee dat u elkaar werkelijk het ja-woord heeft gegeven. Het is vooral een eervolle functie. Getuigen zijn vaak familie of uw beste vrienden. Hoeveel getuigen Per bruidspaar heeft u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig van 18 jaar of ouder. Als u trouwt onder bijzondere omstandigheden heeft u mogelijk 6 getuigen nodig. Bijvoorbeeld bij een huwelijk in een ziekenhuis of gevangenis. Omzetten partnerschap Wilt u uw partnerschap omzetten in een huwelijk? Dan heeft u geen getuigen nodig.

 • Marktvergunning

  Wilt u spullen of eten verkopen op de markt? Voor een vaste plek op de markt heeft u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester. Dit kan op de dag zelf. Een dagplaats is bijvoorbeeld een plek die niet gebruikt wordt, omdat de marktkoopman op vakantie is. De plekken op de markt zijn zo verdeeld dat er kramen met verschillende soorten producten zijn. Als u iets uit een kraam of kar wilt verkopen op een andere plek, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u langs de weg of op een plein wilt staan. De gemeente Pekela heeft twee weekmarkten: Nieuwe Pekela elke woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, Kerkstraat Oude Pekela elke donderdag van 13.00 tot 17.00 uur, Winkelcentrum de Helling

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dit geldt dan voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

 • Legalisatie handtekening

  Een handtekening legaliseren betekent dat u bewijst dat uw handtekening echt is. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als u belangrijke documenten naar het buitenland moet sturen. Of als u bezoek krijgt uit een land waarvoor u een garantstelling moet geven. U moet daarvoor uw handtekening op het document komen zetten bij de gemeente.