Zoekresultaat 1 - 10 van 92 resultaten

 • Energietoeslag aanvragen

  Was uw inkomen in augustus 2023 niet hoger dan 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u 1 keer de energietoeslag aanvragen.

 • Lening monumenten aanvragen

  Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in een beschermd stadsgezicht kunnen geld lenen met een lage rente.

 • Subsidie urban sports aanvragen

  Eenmalige initiatieven op het gebied van urban sports kunnen subsidie krijgen. Die initiatieven dragen bij aan de doelstelling meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

 • Parkeervoorzieningen spoedeisende hulpverleners aanvragen

  Huisartsen en verloskundigen die met spoed op de plaats van bestemming moeten zijn, kunnen een parkeervoorziening spoedeisende hulpverleners aanvragen.

 • Subsidie Jeugdpreventie 2024 aanvragen

  De subsidie Jeugdpreventie 2024 is voor organisaties die preventieve aanpakken en interventies bieden aan de Rotterdamse jeugd van 0 tot 18 jaar.

 • Subsidie smart energy systems aanvragen

  Deze subsidie ondersteunt ondernemingen bij uitvoering van haalbaarheidsstudies of het doen van experimenten die de uitrol van slimme energiesystemen versnellen. De subsidie Smart Energy Systems helpt u bij investeringsbeslissingen die gaan over de implementatie van slimme energiesystemen.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  Verhuist u vanuit het buitenland terug naar Nederland? En blijft u langer dan 4 maanden? Of bent u uitgeschreven bij de gemeente? Dan moet u zich opnieuw inschrijven. Dit heet hervestiging.

 • Inzien persoonsgegevens (privacy)

  Wilt u weten welke gegevens de gemeente van u heeft? Doe dan een aanvraag Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 • Extra verlof schooldagen aanvragen

  Soms kan uw kind een paar dagen niet naar school. Bijvoorbeeld door een verhuizing of een bruiloft. Vraag dan extra vrije dagen aan voor uw kind. Dit heet 'verlof aanvragen'.

 • 0-evenement melden

  Voor kleine activiteiten in de buurt of op straat maakt u een melding bij de gemeente. Doe dit 5 dagen van tevoren. Voor een barbecue hoeft u geen melding te doen.