Zoekresultaat 1 - 10 van 44 resultaten

 • Automatische incasso aanvragen

  Als u uw gemeentelijke belastingen niet in 1 keer wilt betalen, kunt u een automatische incasso aanvragen. Met een machtiging geeft u de gemeente toestemming om in 12 delen het geld van uw rekening te halen.

 • Machtiging telefonie aanvragen

  Iemand anders mag voor u vragen hoe het staat met uw zaken bij de gemeente. Die persoon heeft hiervoor uw toestemming nodig. Die toestemming vraagt u aan met een machtigingsformulier.

 • Gemeentelijke of gebiedsonderscheiding aanvragen

  Kent u iemand die in Rotterdam bijzondere activiteiten doet voor de stad? U kunt die persoon voorstellen voor een gemeentelijke onderscheiding of gebiedsonderscheiding. Het voorstel doet u minstens 3 maanden voor de uitreiking van de onderscheiding.

 • Rekeningnummer doorgeven aan belastingen

  De afdeling Belastingen van gemeente Rotterdam kan om uw rekeningnummer vragen, bijvoorbeeld als u nog geld terug krijgt. U krijgt hierover dan een brief.

 • Subsidie bedrijfsruimte maakindustrie aanvragen

  De subsidie is voor ondernemingen uit de maakindustrie voor de kosten van werkzaamheden aan een bedrijfsruimte op een stedelijk bedrijventerrein, of voor de huurkosten van een bedrijfsruimte op dat terrein. U kunt tot en met 30 september 2025 een aanvraag indienen.

 • Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage rechtshulp aanvragen

  U kunt bijzondere bijstand vragen om de eigen bijdrage van een advocaat of mediator te betalen.

 • Aangifte logiesbelasting doen

  U betaalt logiesbelasting als u in Rotterdam tegen betaling overnachtingen aanbiedt.

 • Vermogenstoets doen

  Rotterdammers die online kwijtschelding afvalstoffenheffing hebben aangevraagd, vullen de vermogenstoets in. De vermogenstoets is een controle om te beoordelen of u kwijtschelding voor afvalstoffenheffing kunt krijgen. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

 • Bijzondere bijstand voor overige noodzakelijke kosten aanvragen

  U kunt voor verschillende soorten kosten bijzondere bijstand aanvragen. Dat doet u via de pagina’s die u onderaan de pagina bij ‘Zie ook’ ziet staan. Voor andere soorten kosten vraagt u bijzondere bijstand overige noodzakelijke kosten aan.

 • Bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten aanvragen

  Iemand die uw geld beheert en zorgt dat al uw rekeningen worden betaald, heet een bewindvoerder. Die persoon moet worden betaald. U kunt daarvoor bijzondere bijstand aanvragen.