Zoekresultaat 1 - 10 van 105 resultaten

 • Omgevingsplan inzien

  Voor het gehele grondgebied van de gemeente Nissewaard is één omgevingsplan van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor terreinen en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Vrachtwagen parkeren

  Woont u als chauffeur in de gemeente Nissewaard, dan kunt u een abonnement afsluiten voor het parkeren van een vrachtwagen aan de Mosterweg in Spijkenisse.

 • Nissewaard naar 2040

  Nissewaard werkt aan de stad! Meer groen, goede bereikbaarheid, fijn wonen en ruimte om te werken zijn de ambities voor de komende jaren.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Een gewaarmerkt afschrift of gewaarmerkte kopie verklaart dat het afschrift of de kopie overeenstemt met het origineel.

 • Uittreksel

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Nissewaard bent ingeschreven. Deze kunt u online kopen of bij de receptie in het stadhuis.

 • Maaien

  De gemeente maait het gras in de openbare ruimte op verschillende momenten in het jaar, tussen maart en november.

 • WOZ-gegevens raadplegen

  Bent u eigenaar van een stuk grond of een pand, zoals een woning of een bedrijfspand? Dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking. Hierin staat de waarde van uw grond of pand zoals de gemeente die heeft vastgesteld.

 • Geboorteaangifte

  Binnen 3 werkdagen doet u aangifte van de geboorte van uw kind, in de gemeente waar het kind geboren is. Dit kunt u online doen of in persoon aan de balie.

 • Evenementenvergunning

  Als u een evenement wilt organiseren dat voor publiek toegankelijk is, kan het zijn dat u een evenementenvergunning nodig heeft.

 • Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven.