Zoekresultaat 1 - 10 van 121 resultaten

 • Bingo of loterij organiseren

  Wilt u een bingo of loterij organiseren voor uw vereniging? Hiervoor heeft u toestemming nodig. Laat het ons op tijd weten. Vraag voor een loterij een vergunning bij ons aan. Een klein kansspel zoals een bingo of prijsvraag hoeft u alleen maar te melden. Bij een kansspel gaat het geld naar een goed doel. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

 • Horecabedrijf beginnen of overnemen

  Begint u een horecabedrijf? Vraag dan een exploitatievergunning aan. Alleen de eigenaar kan dit doen. Wilt u een horecabedrijf van iemand overnemen? Dan moet u de vergunning ook aanvragen. U kunt de vergunning niet overnemen van de vorige eigenaar. Heeft u al een vergunning maar begint u een nieuw horecabedrijf? Vraag ook dan een nieuwe vergunning aan. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een restaurant, café, hotel, sportkantine of snackbar. U verkoopt er eten en drinken, tabak of slaapplaatsen per nacht. Uw bezoekers eten en drinken bij u in het bedrijf. Let op, u heeft misschien nog andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld: Wilt u ook alcohol verkopen? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Voor een terras en een gokautomaat heeft u ook een aparte vergunning nodig. Wilt u meer dan 50 mensen tegelijk in uw bedrijf binnenlaten? Doe dan een melding over de brandveiligheid. De gemeente kan ook een Bibob-onderzoek doen. U krijgt daar bericht van. Heeft u vragen aan ons? U kunt ook van te voren contact opnemen met de gemeente.

 • Registratie in Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

  Bent u van plan een bedrijf te starten in de kinderopvang? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau. Of wilt u gastouder worden? Dan moet u uw bedrijf registeren in het Landelijk Register Kinderopvang en (LRK). Veranderingen aan uw bedrijf moet u ook doorgeven. Staat uw onderneming ingeschreven in het landelijk register? Dan kunnen de ouders van het kind dat er naartoe gaat, kinderopvangtoeslag aanvragen.

 • Informatieschermen

  We hebben in de gemeente Veendam 6 informatieschermen (led-schermen). 4 aan de invalswegen van de gemeente en 2 in het centrum van Veendam. De schermen zijn bedoeld voor de promotie van evenementen die in Veendam plaatsvinden. Daarnaast plaatsen wij zelf belangrijke mededelingen op de informatieschermen. We geven stichtingen, ondernemers en verenigingen de mogelijkheid om door hun georganiseerde evenementen via de informatieschermen te promoten.

 • Nadeelcompensatie

  In de Omgevingswet is in de wet (artikel 15.1) vastgelegd bij welke besluiten recht op nadeelcompensatie kan ontstaan. Nadeelcompensatie is van toepassing op besluiten die onder de  Omgevingswet vallen. Schade kan een gevolg zijn van een regel in het omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning (of weigering daarvan), een projectbesluit, een maatwerkvoorschrift of een programma als bedoeld in de Omgevingswet. Wanneer de schade voor vergoeding in aanmerking komt spreken we van nadeelcompensatie.

 • Wijziging doorgeven bijstandsuitkering

  Krijgt u een bijstandsuitkering? En is er iets veranderd in uw situatie? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op uw uitkering. Geef wijzigingen daarom direct aan ons door. Waarom moet ik wijzigingen doorgeven? In de wet staat dat u wijzigingen moet doorgeven. Dit heet de inlichtingenplicht. U moet alles doorgeven wat van invloed kan zijn op de hoogte of uw recht op een uitkering. Geeft u een wijziging niet of te laat door? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U moet dan bijvoorbeeld geld aan ons terugbetalen. Of misschien krijgt u een boete. De wet waar dit in staat, is de participatiewet.  Hoe snel moet ik de wijziging doorgeven? Geef uw wijziging binnen 5 werkdagen door. Dit zijn 5 dagen vanaf het moment dat de wijziging ingaat. Uw inkomsten geeft u maandelijks voor de 28e van de lopende maand aan ons door.

 • Nederlander worden

  Iemand kan Nederlander worden door: geboorte of erkenning door naturalisatie of optie U kunt bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U moet hiervoor eerst telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek: 0598 652222.

 • Groenstrook kopen

  Als naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt (snippergroen), kunt u deze openbare groenstrook aan uw eigen grond toevoegen. Voor het kopen van gemeentegrond moet u betalen.  Wilt u grond van de gemeente kopen? Doe dan een verzoek bij ons. We stellen een aantal voorwaarden aan de verkoop van groenstroken/snippergroen. We controleren bij elk verzoek tot aankoop of het aan deze voorwaarden voldoet.

 • Burgerinitiatief

  De gemeenteraad en het college vinden het erg belangrijk dat inwoners van de gemeente meedoen aan de maatschappij om zo de leefbaarheid te bevorderen. Bewoners die een goed idee hebben kunnen (financiële) steun aanvragen voor een burgerinitiatief. Wie kan het aanvragen? U bent:  inwoner of organisatie zonder winstoogmerk actief in Veendam Dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie uit het fonds Burgerinitiatieven. Er zijn nog meer regelingen voor subsidie. Het fonds Burgerinitiatieven vult deze regelingen aan. Het fonds Burgerinitiatieven is in 2016 ingesteld door de gemeenteraad. Het is bedoeld voor particulieren of organisaties zonder winstoogmerk. Een initiatief moet erop gericht zijn om bewoners uit verschillende buurten, wijken en dorpen met elkaar in contact te brengen. Zo vergroten we samen de onderlinge betrokkenheid. Bewoners participatie start bij initiatieven van inwoner Elk plan dat een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de (ver)binding onderling kan worden ingediend. Een plan kan betrekking hebben op een buurt of wijk, maar kan ook heel goed geschikt zijn voor alle inwoners van Veendam. Na afloop van ieder kwartaal beoordelen we de ingediende initiatieven. Deze toetsen we en leggen we met een advies voor aan het college. U kunt hele jaar door initiatieven insturen. Een initiatief mag in principe niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

 • Bibob-formulier invullen

  Bij aanbestedingen, vergunningen, subsidies en ontheffingen kunnen we uw achtergrond en die van uw bedrijf onderzoeken. Om te weten of het bedrijf betrouwbaar is. En of de mensen die er werken betrouwbaar zijn. We kunnen het onderzoek in verschillende gevallen starten. Een vergunning of subsidie mag namelijk niet gebruikt worden voor criminele activiteiten. Dit onderzoek heet een Bibob-onderzoek. Een paar voorbeelden zijn: U wilt een café of een coffeeshop beginnen. U schrijft in op een bouwopdracht van de gemeente. U verkoopt of verhuurt een pand aan de gemeente. We onderzoeken verschillende dingen zoals: wie u bent. of u een strafblad heeft. waar het geld voor het bedrijf vandaan komt. met wie u samenwerkt of zaken doet. We mogen het Bibob-onderzoek ook uitvoeren bij een bestaand bedrijf. Dus als u de vergunning of subsidie al heeft. Als het onderzoek aantoont dat de eigenaar of de mensen met wie hij werkt niet integer zijn, kunnen we de vergunning(en) stopzetten.