Zoekresultaat 1 - 10 van 107 resultaten

 • Automatische incasso

  Als u uw gemeentelijke belastingen in 10 termijnen wilt betalen, dan moet u de gemeente machtigen voor een automatische incasso.

 • Subsidie voor algemene voorzieningen sociaal domein

  U biedt door activiteiten of diensten een algemene voorziening aan inwoners van de gemeente Woerden aan. Draagt u hiermee bij aan de opgaven en doelen uit de Maatschappelijke Agenda 2023-2027? Dan kunt u hiervoor een subsidie krijgen.

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u uw handtekening legaliseren via een afspraak met de gemeente.

 • Subsidie voor monumentale boom

  Als u een boom met een bijzondere status op uw grond heeft staan, dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud van deze boom.

 • Subsidie voor recreatie en toerisme

  Als u een idee heeft dat de recreatie en het toerisme in Woerden helpt, dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidie heet het ‘aanjaagbudget’.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als u eigenaar bent van een gebouw of grond, betaalt u onroerendezaakbelasting. U vindt het bedrag op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

 • Precariobelasting

  Als u openbare gemeentegrond gebruikt, betaalt u precariobelasting. U vindt hier een overzicht van alle tarieven.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u vanuit het buitenland voor 4 maanden of langer naar Woerden verhuist, schrijft u zich in via een afspraak met de gemeente.

 • Jeugdlintje aanvragen

  Als u een kind tussen 4 en 18 jaar oud wilt voordragen voor een jeugdlintje, kunt u dit online aanvragen aan bij de gemeente.

 • Subsidie voor energieadvies en begeleiding

  Als u uw eigen huis energiezuiniger wilt maken, dan kunt u subsidie aanvragen voor de kosten van energieadvies en begeleiding.