Zoekresultaat 1 - 10 van 41 resultaten

 • Subsidie voor algemene voorzieningen sociaal domein

  U biedt door activiteiten of diensten een algemene voorziening aan inwoners van de gemeente Woerden aan. Draagt u hiermee bij aan de opgaven en doelen uit de Maatschappelijke Agenda 2023-2027? Dan kunt u hiervoor een subsidie krijgen.

 • Subsidie voor monumentale boom

  Als u een boom met een bijzondere status op uw grond heeft staan, dan kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud van deze boom.

 • Subsidie voor recreatie en toerisme

  Als u een idee heeft dat de recreatie en het toerisme in Woerden helpt, dan kunt u subsidie aanvragen. Deze subsidie heet het ‘aanjaagbudget’.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Als u eigenaar bent van een gebouw of grond, betaalt u onroerendezaakbelasting. U vindt het bedrag op uw aanslagbiljet ‘Gemeentelijke belastingen’.

 • Precariobelasting

  Als u openbare gemeentegrond gebruikt, betaalt u precariobelasting. U vindt hier een overzicht van alle tarieven.

 • Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

  Als u iets wilt bouwen of verbouwen, dan heeft u soms een omgevingsvergunning bouwen nodig. U vraagt uw omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Gemeentegrond gebruiken (precario)

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen, zoals een bouwkeet, container, bouwsteiger etc., heeft u een precariovergunning nodig. U vraagt een precariovergunning online aan.

 • Verkeersontheffing aanvragen

  Als u in een blauwe zone woont of als u met uw auto moet parkeren in een straat met een parkeerverbod, kunt u een verkeersontheffing aanvragen.

 • Subsidieregeling gemeente Woerden 2023

  Draagt u met activiteiten of diensten bij aan het sociaal domein, cultuur, evenementen, recreatie en toerisme of gebiedsmarketing in de gemeente Woerden? U kunt misschien subsidie krijgen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade oploopt door de gemeente én kunt aantonen dat de gemeente niet of onjuist heeft gehandeld, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.