Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Tellen van de stemmen

  Het tellen van de stemmen is openbaar. Hieronder leest u waar en wanneer de stemmen geteld worden.

 • Toegankelijke stembureaus in de gemeente Zevenaar

  Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen in de gemeente Zevenaar zijn daarom toegankelijk voor mensen met een beperking.

 • Starterslening

  Voor het eerst een eigen huis kopen? Door de strengere hypotheekeisen en de hoge huizenprijzen is het voor starters moeilijk om hun hypotheek rond te krijgen. De gemeente Zevenaar wil starters op de woningmarkt stimuleren om hun eerste woning aan te schaffen in de gemeente. Daarom heeft de gemeente Zevenaar de Starterslening beschikbaar.

 • Welstandseisen

  Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor een bouwplan? Dan moet het pand dat u wilt bouwen passen in de omgeving. We noemen dit ‘voldoen aan welstandseisen’. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toetst dit aan de hand van vastgesteld beleid en geeft hierover advies aan de gemeente.

 • Voorgenomen verkoop of verhuur

  Soms zijn we als gemeente van plan om grond of gebouwen te verkopen of te verhuren. We zijn verplicht om zulke plannen bekend te maken zodat alle geïnteresseerden kunnen reageren. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht van de plannen.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Ook sportkantines en buurt- en dorpshuizen (paracommerciële instellingen) hebben een Alcoholwetvergunning nodig. De vergunning is voor het pand waar u alcohol schenkt of verkoopt en wordt verleend aan een (rechts)persoon. De vergunning is niet overdraagbaar.

 • Eerste stem

  Op donderdag 6 juni staat er wat bijzonders te gebeuren. Op die dag zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement en jij mag dan (misschien wel voor het eerst) stemmen. En dat is mooi! Het is namelijk jouw kans om mee te beslissen wie de nieuwe Nederlandse leden van het Europees Parlement worden.

 • Opknappen centrum Lobith

  In 2021 hebben wij het eerste deel van het plan ‘Oud Lobith’ uitgevoerd. De Markt en Middenstraat zijn opnieuw ingericht. In 2024 krijgen het overige deel van de Markt, de Komstraat, Dorpsdijk en de Walhof een opknapbeurt. Deze straten krijgen nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en waar het kan vervangen we het riool. De werkzaamheden duren tot eind januari 2025.

 • Biodiversiteit

  Een grote biodiversiteit betekent dat er in een gebied veel planten- en dierensoorten voorkomen. In de gemeente Zevenaar hebben we veel mooie natuur, zoals de Rijnstrangen en de uiterwaarden. Maar het klimaat verandert: we gaan drogere zomers en nattere winters tegemoet. Het is voor dieren en planten moeilijk om zich aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, want de veranderingen gaan snel. De gemeente zet zich actief in om de natuur te beschermen en te verbeteren, vandaag én morgen!