Zoekresultaat 1 - 10 van 98 resultaten

 • Herinrichting van Het Jach

  We gaan Het Jach opnieuw inrichten tot een prettige verblijfplek in de binnenstad. Bewoners en ondernemers kijken straks uit op een groene omgeving. Bezoekers kunnen over Het Jach lopen en even zitten om van een ijsje te genieten. Daarnaast kun je met de auto en op de fiets straks op een veilige manier over Het Jach rijden. De vorderingen van de werkzaamheden aan ’t Jach worden 24/7 gefilmd met een camerabereik over het grootste deel van het plein. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt om de verandering van ‘t Jach zichtbaar te maken. Na afloop wordt in een timelapse video de hele verbouwing in beeld gebracht. Door de snelheid waarmee het filmpje is opgebouwd zijn mensen onherkenbaar in beeld. Heb je andere vragen over de opnames, dan kun je mailen naar communicatie@culemborg.nl

 • Windenergie

  In de windvisie staan de voorwaarden waaronder we willen meewerken aan de plaatsing van windmolens.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Informatieverzoek

  Wilt u meer informatie hebben dan u zelf kunt vinden, dan kunt u een informatieverzoek doen.

 • Organisatie

  De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur van de stad vanuit haar visie en deskundigheid. De organisatie bestaat uit verschillende teams en afdelingen.

 • Woo-verzoek benzinestations en/of brandstofverkooppunten op gemeentegrond

  Hieronder leest u een verkorte versie van het verzoek en de bijbehorende documenten.

 • Herinrichting van Het Hof

  We gaan Het Hof opnieuw inrichten om de parkeerplaats en de route naar de oude binnenstad groener te maken. Daarnaast willen we Het Hof beter bestand maken tegen hevige regenbuien. Ook maken we met de nieuwe inrichting duidelijk dat de autoluwe binnenstad hier begint.

 • Loket Geldzaken

  Ondernemer, heeft u zorgen over geld? Het kan iedereen overkomen, zeker nu. De gemeente kan u helpen om grip op uw financiën te krijgen. Gratis, makkelijk bereikbaar en met verstand van zaken.

 • Straatartiest

  Treedt u op als straatmuzikant? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig. Zijn er ook andere activiteiten bij het optreden? Dit valt dan onder het houden van een evenement. Daar gelden andere regels voor.

 • Ongediertebestrijding

  Heeft u last van ongedierte, insecten of plaagdieren in de openbare ruimte? Doe melding. We bestrijden ongedierte in de openbare ruimte.