Zoekresultaat 1 - 10 van 219 resultaten

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Woonwagenstandplaatsen, toewijzing

  Bent u op zoek naar een woonwagenstandplaats op één van de woonwagenlocaties in Amstelveen? Dan dient u zich in te schrijven in het register voor standplaatszoekenden.

  Er zijn in Amstelveen vier woonwagenlocaties met in totaal 54 woonwagenstandplaatsen:

  • Woonwagenlocatie Binderij heeft 13 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Doorweg heeft 16 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Galjoen heeft 15 standplaatsen.
  • Woonwagenlocatie Voerman heeft 10 standplaatsen.

 • Kinderopvang, gemeentelijke tegemoetkoming

  U kunt bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als er sprake is van een sociaal medische indicatie. Dat wil zeggen dat u door sociale of medische omstandigheden niet in staat bent om zelf op uw kind te passen.

 • Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of (kleding)inzamelactie wilt houden, heeft u een collectevergunning nodig.

 • Bijzondere kosten voor vluchtelingen uit Oekraïne

  Bent u gevlucht uit Oekraïne en moet u noodzakelijke kosten maken? Dan kunt u deze kosten misschien vergoed krijgen. Het moet gaan om bepaalde kosten die u echt moet maken en die niet op een andere manier betaald kunnen worden. U moet in eerste instantie het leefgeld of inkomen uit werk gebruiken om bijzondere (buitengewone) kosten te betalen.

  Bijzondere kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • reizen;
  • plotselinge, onverwachte persoonlijke medische redenen. Tenzij de kosten vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de kosten worden gedekt door uw zorgverzekering;
  • kosten voor schoolvervoer van leerplichtige minderjarigen.

 • Het Sociaal team

  Soms heeft u meerdere problemen waar u op eigen kracht niet uitkomt. Heeft u bijvoorbeeld een combinatie van lichamelijke klachten, voelt u zich eenzaam, bent u overbelast door mantelzorg of bevindt u zich in een moeilijke thuissituatie met uw kinderen? Dan kan het Sociaal team ondersteuning bieden.

  Bevindt u zich in zo’n situatie? Dan kunt u contact opnemen met bijvoorbeeld uw huisarts of een medewerker van het Sociaal loket. Het Sociaal loket, uw huisarts, school of een andere deskundige kan u doorverwijzen en aanmelden bij het Sociaal team van de gemeente. Het Sociaal team schakelt de juiste zorg voor u in en kijkt samen met u wat er nodig is om weer op eigen kracht verder te kunnen. U kunt zich niet zelf aanmelden bij het Sociaal team.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Gaat u verhuizen naar het buitenland (emigreren), dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van vertrek naar het buitenland. U geeft uw verhuizing door als u in een periode van één jaar langer dan acht maanden naar het buitenland gaat.

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP). Zoals de Belastingdienst en de pensioenfondsen.

 • Alcoholontheffing (tapontheffing)

  U kunt een alcoholontheffing aanvragen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

 • Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

  Als zorginstelling kunt u een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Met een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen kunt u de bewoners samen vervoeren. U hoeft niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

  Op de gehandicaptenparkeerkaart staat met de letter ‘I’ aangegeven dat het om een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling gaat. De kaart is gebonden aan het kenteken van het voertuig dat op naam staat van de instelling. U kunt meerdere kaarten krijgen als uw instelling meerdere voertuigen gebruikt.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-melding)

  Als u problemen ondervindt bij het zelfstandig thuis wonen, kunt u hiervoor ondersteuning vragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente en is erop gericht dat iedereen in de samenleving kan meedoen en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

  Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Het liefst organiseert u dat zelf of met uw eigen netwerk.

  Mogelijk kunt u familie, vrienden of buren vragen om ondersteuning. In Amstelveen zijn ook veel organistaties actief waar u terecht kunt, zoals vrijwilliger- en mantelzorgorganisaties. Meer informatie vindt u op Zorgonline Amstelveen. Komt u zelf, met hulp van uw omgeving of genoemde organisaties niet tot een oplossing? Dan kunt u terecht bij de gemeente. Doe dan een Wmo-melding. De medewerkers denken met u mee over mogelijkheden voor zorg en ondersteuning.