Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. In bepaalde gevallen mag u bouwen zonder een vergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Feiten en cijfers

  Veiligheid is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn van en voor de Culemborgers. Het veiliger maken van de stad is daarmee een belangrijke doelstelling van de gemeente Culemborg. We zetten een aantal cijfers op een rij zodat u een beeld heeft van het aantal meldingen en de thema’s waarin deze meldingen gedaan worden.

 • Iemand machtigen

  Kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk 23 mei 2024 een stempas op hun huisadres. Met een stempas kunt u zelf kiezen bij welk stembureau in Culemborg u stemt. U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen, met een volmacht.

 • Beeldregieplan Honddijk

  Het beknopt beeldregieplan Honddijk Culemborg ligt ter inzage. Hierin staan sfeerbeelden en kernkwaliteiten van het gebied.

 • Herinrichting Bosboomgaard

  Binnenkort start de herinrichting. Ter voorbereiding zijn de knotten geknot om te voorkomen dat er vogels in gaan broeden en er is een quickscan flora en fauna gemaakt. Beschermde flora en fauna, zoals vogels of andere dieren of planten, mogen nooit worden verstoord of vernietigd.

 • Rijbewijs online verlengen

  U kunt online uw rijbewijs verlengen, een categorie laten toevoegen of een her-afgifte na opheffing ongeldigverklaring. U regelt dat online via de RDW.

 • Aanpak fietsenoverlast Gemeente Culemborg

  Welke actie voert de gemeente uit om de fietsenoverlast op het NS-station te verminderen? Aan allebei de kanten van het station worden weesfietsen en fietswrakken verwijderd.

 • Rijbewijs

  U maakt een afspraak voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs. Voor het afhalen hoeft u géén afspraak te maken. Na ongeveer een week kunt u uw rijbewijs afhalen. Heeft u het sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag.

 • Honden

  Informatie over hondenbelasting, hondenpoep, uitlaatplaatsen en hondencursus.

 • Parkeren grote voertuigen

  Geparkeerde grote voertuigen zorgen soms voor gezichtshinder bij anderen waardoor onveilige situaties ontstaan. Het zorgt ook voor belemmering van de doorgang van hulpdiensten en grote voertuigen brengen sneller schade aan groen en bestrating. Daarom geldt een algeheel parkeerverbod voor grote voertuigen, omdat zij te groot zijn voor een groot parkeervak.