Zoekresultaat 91 - 92 van 92 resultaten

  • Melding wijzigen leidinggevende

    U heeft een alcoholvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) en wilt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven of afmelden. U dient dan een melding wijziging leidinggevende in. Nieuwe leidinggevenden worden -na toetsing door de gemeente en als er geen weigeringsgrond is- bijgeschreven. U ontvangt dan een gewijzigd aanhangsel wat u kunt toevoegen aan uw bestaande vergunning. Voorwaarden De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag, staat niet onder curatele en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. Kosten De kosten zijn € 36,90 voor het in behandeling nemen; u kunt meerdere wijzigingen in een melding doorgeven. U betaalt met iDeal. Bijzonderheden De nieuwe leidinggevende mag onder de vergunning werken zodra u een bevestiging op naam van de persoon heeft ontvangen. De definitieve bijschrijving volgt na toetsing De burgemeester kan de alcoholvergunning intrekken als er 3 keer een weigering van een bijschrijving leidinggevende is geweest in een periode van 2 jaar. Vragen over melden van een nieuwe leidinggevende kunt u stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken. Melden wijzigen leidinggevende  U geeft de melding wijzigen leidinggevende door met het digitale formulier:  Melding wijziging leidinggevende via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in via e-Herkenning. Wij vragen hierbij om de volgende gegevens:  organisatie- en contactgegevens nummer alcoholvergunning  type bedrijf reden van de wijziging gegevens leidinggevende, dienstvorm en aantal werkuren is de aspirant-leidinggevende in het bezit van een verklaring sociale hygiëne. en de volgende bijlage(n): ondertekende verklaring voor akkoord van leidinggevende  kopie geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) kopie arbeidsovereenkomst (indien van toepassing).

  • BIZ-bijdrage

    Een BIZ-bijdrage betaalt u wanneer u een bedrijfspand/niet-woning heeft/gebruikt in een Bedrijven Investeringen Zone (BIZ). Dit is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied.  Bijzonderheden Eigenaren van bedrijfspanden/niet-woningen investeren samen in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van hun bedrijfsomgeving. Dank hierbij aan cameratoezicht en beveiliging. In de periode 2024-2028 wordt door het parkmanagement ook meer aandacht geschonken aan groenonderhoud en duurzaamheid. Het gaat hierbij om diensten en activiteiten bóvenop het bestaande dienstleningsniveau van de gemeente. Voor het instellen van de BIZ was een formele draagvlakmeting nodig. In december 2023 is deze draagvlakmeting uitgevoerd en deze voldeed aan de wettelijke eisen. Daarom is er óók de komende vijf jaar weer een BIZ op Bedrijvenpark Veenderveld.   De gemeente zorgt voor de inning van de BIZ-bijdrage (via de gemeentelijke belastingaanslag). De uitvoering van de activiteiten is de verantwoordelijkheid van het BIZ-bestuur. Met de besturen zijn afspraken gemaakt over de besteding van het geld. Dit is per Bedrijven Investerings Zone vastgelegd in een eigen uitvoeringsovereenkomst. Kosten De kosten kunt u vinden in het overzicht van de geldende belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in). Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl.