Zoekresultaat 101 - 110 van 136 resultaten

 • Wet Goed Verhuurderschap

  Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg.

 • Kavels Europapark

  Welke kavels zijn er op het Europapark en wat zijn de plannen?

 • Herinrichting Helpman-Noord

  In Helpman-Noord worden een aantal straten anders ingericht. Hiervoor wordt een inrichtingsplan gemaakt waar inwoners van Helpman-Noord nauw bij worden betrokken. Dit is nodig omdat er veel verandert in de wijk door onder meer de bouw van nieuwe woningen en een nieuw ontwerp van het park aan de noordkant. Om de veranderingen goed op elkaar af te stemmen is er een gebiedsvisie voor Helpman-Noord gemaakt. Die is door de raad op 5 april 2023 vastgesteld. Daarin staat hoe Helpman-Noord er in de toekomst uit gaat zien.

 • Gratis cursus 'Rondkomen kun je leren'

  Tijdens de cursus leer je beter omgaan met geld. Jong of oud: iedereen is welkom en deelname is gratis! Wees zo vrij om belangstellenden uit te nodigen! De cursus bestaat uit 4 lessen.

 • Westpoort

  In en rondom het gebied Westpoort gebeurt veel. Daarom heeft de gemeente de meest in het oog springende projecten verzameld op deze webpagina. Het gaat hierbij om gemeentelijke projecten of projecten waarbij de gemeente een belangrijke rol heeft.

 • Onderzoek Lege Plekken: Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn veel Joden ondergedoken, gevlucht of gedeporteerd uit Groningen. Huizen van Joodse eigenaren gingen in de gedwongen verkoop. De gemeente Groningen heeft laten onderzoeken wat haar rol was in deze gedwongen verkoop en het rechtsherstel na de oorlog. Vervolgens heeft de gemeente ook onderzoek laten doen naar hoe in het algemeen is omgegaan met de Joodse gemeenschap in en na de oorlog.

 • Vrijwilligerswerk en een bijstandsuitkering

  Gaat u vrijwilligerswerk doen of denkt u erover om dat te gaan doen? Hier leest u waar u vrijwilligerswerk kunt vinden, welke spelregels er zijn als u een uitkering hebt en hoe u de gemeente daarover informeert.

 • Aanmelden basisschool

  In Nederland gaan kinderen van 4 jaar voor het eerst naar de basisschool.

 • Begraven

  In de gemeente Groningen zijn 12 begraafplaatsen, waarvan 7 actief.

 • Spoorkwartier

  Het gebied ten zuiden van station Groningen is lange tijd een ruimtelijk geïsoleerd gebied geweest. De huidige leegte biedt ruimte voor ontwikkeling op een unieke locatie in de stad.