Zoekresultaat 101 - 109 van 109 resultaten

 • Klacht indienen

  De medewerkers en bestuurders van de gemeente Reimerswaal hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan.

 • Rijksmonumenten

  In Reimerswaal zijn volgens het Rijksmonumentenregister in totaal 31 monumenten.

 • Historie

  Reimerswaal was in de vijftiende eeuw de derde stad van Zeeland geworden , noteert de Nederlandse bewerker J.P. Guépin van het Duitse boek ‘Versunkene Städte’. Vanuit Reimerswaal zeilden schepen naar Vlaanderen, Engeland, Frankrijk en de Oostzeehavens. Reimerswaal lag op de route naar Antwerpen. De vaarroute liep toen door de Oosterschelde. Naast deze handel vormden het winnen van zout en de meekrapteelt de belangrijkste bronnen van bestaan.

 • Evenementenvisie 2022

  De gemeente Reimerswaal kent een breed aanbod van evenementen, variërend van kleine braderieën, foodevents en sportevenementen tot muziekconcerten. De veranderende kijk op veiligheid en duurzaamheid van evenementen en de grote diversiteit ervan, zorgt ervoor dat de gemeente naast een regulerende rol ook steeds meer een adviserende en facilitaire rol speelt. De medewerker APV en bijzondere wetten is daarin de schakel tussen de aanvrager en de overheid. Daarnaast wordt aan evenementen, die passen bij de DNA van de kernen en van de gemeente Reimerswaal, onder voorwaarden, subsidie verstrekt evenals aan events, die bijdragen aan de promotie van de foodsector. De gemeente wil het organiseren van passende evenementen stimuleren omdat deze naast een economische bijdrage ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan zowel de ondernemer, de inwoner als de bezoeker/toerist. Ook kunnen evenementen een rol spelen bij het verder profileren en 'op de kaart zetten' van de gemeente Reimerswaal en bijdragen aan de sociale cohesie van de inwoners van de gemeente.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Iets kwijt, iets verloren, of misschien iets van een ander gevonden? Meld het!

 • Dorpsraden

  In de gemeente Reimerswaal zijn er dorpsraden in Kruiningen, Oostdijk, Waarde en Yerseke. In Rilland is er een klankbordgroep. De dorpsraden en klankbordgroep hebben tweemaal per jaar overleg met een vertegenwoordiger van het college. Dit overleg vindt plaats op het gemeentehuis of op locatie. De dorpsraden en klankbordgroep geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken betreffende de directe woon- en leefomgeving. Er wordt onder andere gesproken over het volkshuisvestingsbeleid, verkeersmaatregelen, reconstructieplannen, de voorbereiding en wijzigingen van het omgevingsplan, instandhouding van lokale voorzieningen, speelgelegenheden en openbare orde en veiligheid.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders en/of verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook biedt het CJG ondersteuning als het gaat om (jeugd)hulp of zorg. Het CJG geeft opvoedingstips vanaf de geboorte van een kind tot aan jong volwassenheid. Ook is er informatie te vinden over activiteiten en cursussen in Reimerswaal en omgeving. Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf, het is normaal om hier vragen over te hebben. Bij het CJG werken deskundige medewerkers die met u meedenken, praktische tips hebben, zoeken naar passende oplossingen en indien nodig doorverwijzen naar een andere organisatie.

 • Duurzaam Bouwloket

  Energiebesparende maatregelen kunnen de energierekening flink omlaag brengen. Maar welke maatregelen getroffen kunnen worden en hoe die uitgevoerd moeten worden is voor veel mensen onbekend.

 • Asbest verwijderen, melding

  Asbest werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal, maar het is sinds 1994 verboden dit nog langer te gebruiken. Wanneer asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom is het belangrijk dat u zich aan bepaalde regels houdt.