Zoekresultaat

161 - 165 van de 165 Resultaten
Toon producten van Neder-Betuwe
 • Wegonderhoud, melding schade

  Wij onderhouden wegen en het bijbehorende wegmeubilair inclusief de aanpak en verwijdering van graffiti en zwerfvuil, met uitzondering van provinciale wegen en snelwegen. Het kan voorkomen dat het wegdek, een verkeersbord of een ander onderdeel van de weg hinder veroorzaakt door een defect of gebrek. Losliggende trottoirtegels, een verkeersbord dat scheef staat, of een bankje dat is vernield. Deze en andere zaken waarvan u hinder of overlast ondervindt, kunt u melden bij Avri via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl of download de gratis Avri-app.

 • Winkelopenstelling

  De winkeltijdenwet bepaalt de tijden waarop winkels geopend mogen zijn.   De winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Neder-Betuwe bepalen de tijden waarop winkels geopend mogen zijn: op werkdagen en zaterdagen van 06.00 tot 22.00 uur. Per 1 mei 2014 ook op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 2e Kerstdag als die niet op een zondag valt. Dit geldt ook voor de markt- en straathandel (ambulante handel). Winkels moeten gesloten zijn op zondagen en op de feestdagen Nieuwjaarsdag en 1e Kerstdag. Op Goede Vrijdag, 4 mei (dodenherdenking) en 24 december moeten winkels na 19 uur gesloten zijn.   Als winkelier, kunt u de gemeente een ontheffing vragen om buiten de normale openingstijden geopend te mogen zijn. De gemeente heeft in de verordening inzake de winkeltijden aanvullende regels opgenomen.

 • Winkelweekactie organiseren

  Voor het organiseren van een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.

 • WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

  De Wet WOZ geeft degenen die belasting betalen op basis van de vastgestelde waarde recht op informatie. De gemeente stuurt een beschikking aan de eigenaar van een onroerende zaak en vermeldt de WOZ-waarde van een WOZ-object. Deze beschikking is in de meeste gevallen ook de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal zijn beide beschikkingen (beschikking Wet WOZ en aanslag gemeentelijke belastingen) samengevoegd op één biljet. De gemeente stelt de waarde van een onroerende zaak vast ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Onroerende zaken zijn alle gebouwen, de ondergrond waar zij op staan, tuin en niet bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond. De waarde moet gebaseerd zijn op een vaste waardepeildatum. Deze waardepeildatum ligt één jaar voor de ingangsdatum.

 • Zonnepanelen en isolatie

  Neder-Betuwe heeft tot 2020 een gezamenlijke inkoopregeling voor zonnepanelen en isolatie Gemeentelijke actie voor Woningisolatie en Zonnepanelen is verlengd tot 31 januari 2020 Binnen onze gemeente streven wij naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en woningisolatie te stimuleren. Begin juni zijn wij daarom in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie gestart. Honderden inwoners hebben zich inmiddels ingeschreven en interesse getoond. Inwoners die zich tijdens de actie niet aangemeld hebben, krijgen nu de kans om alsnog aan de actie deel te nemen. De gezamenlijke advies- en inkoopactie is verlengd tot 31 januari 2020.

Verfijn zoekopdracht

Digitaal aanvragen

Bevoegd gezag

Acties