Zoekresultaat 11 - 20 van 131 resultaten

 • Inzamelen kleding en textiel

  Wilt u als organisatie oude kleding en/of schoenen inzamelen in zakken, dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft per jaar aan 5 organisaties toestemming om in te zamelen. Bij meer aanvragen worden instanties aangewezen. Dit vindt plaats op basis van een roulatiesysteem en de beoordeling van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Toestemming wordt aan het eind van het jaar verleend voor het daaropvolgende jaar.

 • Afvalpas voor inwoners

  Met de afvalpas kunt u de ondergrondse restafvalcontainer openen. Ook krijgt u met de pas toegang tot afvalbrengstation Ecopark De Limes. Er zijn een aantal pmd-containers in de gemeente waar de afvalpas ook gebruikt moet worden.  Is uw afvalpas kapot of kwijt? Vraag dan een nieuwe afvalpas aan. U ontvangt de nieuwe pas binnen 5 werkdagen. Hoe werkt het Per huishouden wordt 1 afvalpas verstrekt De afvalpas hoort bij uw woning en blijft eigendom van de gemeente. Bij verhuizing geeft u de pas aan de nieuwe bewoner of aan de woningbouwvereniging Het gebruik van de afvalpas is anoniem. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Ook betaalt u niet per zak U kunt een afvalpas aanvragen als u afvalstoffenheffing betaalt. En u bent eigenaar of huurder van een woning in Alphen aan den Rijn Bedrijven kunnen een afvalpas voor bedrijven aanvragen. Zij kunnen hiermee niet naar het Ecopark.

 • Inspreken bij vergaderingen

  Belangrijke onderwerpen worden in een commissievergadering besproken. Tijdens deze vergadering vormen raads- en commissieleden hun standpunt en gaan hierover met elkaar in debat. Als u over een bepaald onderwerp uw mening kenbaar wilt maken dan kunt u bij een commissievergadering inspreken. U krijgt de gelegenheid uw visie over het onderwerp aan de commissie van uw keuze duidelijk te maken. Wanneer de raadscommissies vergaderen kunt u bekijken in de vergaderkalender. Kenbaar maken aan de griffier Als u van de mogelijkheid om in te spreken gebruik wilt maken, kunt u dat vooraf melden bij de griffier: telefoon (0172) 465 352 of e-mail naar griffie@alphenaandenrijn.nl.

 • Sportpenning

  Kent u een sporter of sportteam die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd? Nomineer deze dan voor de sportpenning. De Sportpenning is een onderscheiding voor sporters. Een sporter of sportteam maakt kans als ze aan één van deze criteria voldoen: europees kampioenschap (goud), of wereld kampioenschap (goud, zilver of brons), of (para)olympische spelen (diploma (eerste zes), brons, zilver of goud), of bijzondere sportprestatie bijvoorbeeld tijdens de Elfstedentocht of Grandslam tennis toernooi Alphense sporters die onderdeel zijn van een team dat niet uit Alphen aan den Rijn komt, kunnen individueel in aanmerking voor een sportpenning.

 • Belasting betalen

  U heeft uw aanslag gemeentebelastingen ontvangen. Deze moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen. Deze vindt u op de aanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen. U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Automatische incasso Bij een automatische incasso machtigt u de gemeente om het verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan in termijnen De afschrijvingen zijn in 6 tot maximaal 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december U kunt in het digitaal gemeenteloket uw automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten Er gelden voorwaarden voor betaling via een automatische incasso Lees meer over hoe u automatische incasso kunt aanvragen. Betalen via iDEAL U kunt uw aanslag ook online betalen met iDEAL. U gebruikt hiervoor internetbankieren. U betaalt via het digitaal belastingloket.  U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan) Betalen via QR-code Op uw belastingaanslag staat een QR-code. Als u deze scant met de camera op uw telefoon of met een QR-code scanner, dan wordt u doorgestuurd naar ons digitaal belastingloket. Hier logt u in met uw DigiD of e-Herkenning. Daarna kunt u uw aanslag betalen via iDEAL. Betalen via de QR-code is veilig. Zelf overmaken Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL 29 BNGH 0285 0341 38  ten name van Gemeente Alphen aan den Rijn. Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer. Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld, dan moet u op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag hebben betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in 1 keer overmaken. Betalingsregeling aanvragen Als u de gemeentelijke belastingen niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Deze vraagt u aan via het digitaal belastingloket. Log in met DigiD of e-Herkenning (van de persoon of bedrijf die de aanslag op naam heeft staan). Wat als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt Betaalt u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd, dan ontvangt u van ons een aanmaning. De kosten voor de aanmaning zijn voor uw rekening. Heeft u vragen over uw aanmaning? Neem dan contact op met ons op. Lees meer over wat er gebeurt als u uw belastingaanslag niet op tijd betaalt.

 • Bladkorf aanvragen

  In de herfst kunnen vallende bladeren van gemeentelijke bomen voor ongemak zorgen. Wij plaatsen bladkorven waarin u deze bladeren kunt verzamelen. Vallen er in het najaar veel bladeren in uw straat, dan kunt u in het najaar een bladkorf aanvragen De bladkorven worden half oktober geplaatst Als het blad van de bomen is gevallen, worden de korven weer weggehaald De gemeente heeft een beperkt aantal bladkorven. Daarom proberen we de korven zoveel mogelijk te verdelen over de wijken. Het is dus mogelijk dat de bladkorven op zijn

 • Mediterraan draaigatje (mier)

  Het mediterraan draaigatje is een exotische mier. Een kolonie kan meerdere koninginnen bevatten. Alle koninginnen produceren werksters die samenwerken in een superkolonie van wel 120 meter lang. Door hun graafwerk verzakken stoepen en tuinborders. Ze kunnen bijten, maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Herken de mier Het draaigatje is een zwarte-bruine mier. De werksters zijn tussen de 2,4 tot 5,1 mm groot. De mier loopt schokkerig. De werksters lopen allemaal dezelfde route (een soort mierensnelweg). Ze maken typisch kratervormige zandhopen bij de nestopeningen. Dit maken ze alleen na een periode van rustig en mooi weer. De mieren worden vaak gezien op zonnige plekjes zoals in muurtjes en direct onder stoeptegels. Welke overlast veroorzaakt het draaigatje De diertjes graven veel en hebben hele grote nesten. Hierdoor ondergraven ze bestrating en kan dit scheef komen te liggen. De mieren kunnen de planten in de tuin opeten. Als ze in huis komen, zijn ze moeilijk weg te krijgen. Mierengif voor in huis helpt onvoldoende tegen deze soort. Ze kunnen bijten, maar dat is niet schadelijk voor de gezondheid. Bestrijding van het draaigatje Het draaigatje komt in Alphen aan den Rijn alleen bij de Havixhorst voor. We gebruiken geen gif om ze te bestrijden, maar gaat de diertjes met stoom te lijf. Deze methode lijkt effectief. Daarnaast gebruiken we aaltjes (natuurlijk vijand van de mier) als biologisch bestrijdingmiddel. Meld de mier Ziet u het mediterraan draaigatje? Meld deze dan bij ons. Stuur hiervoor de exacte locatie en foto’s mee. Melding doen » U leest meer over deze mier op de website van het Kennis en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen.

 • Parkeervergunning voor bewoners en bezoekers

  Een parkeervergunning aanvragen voor Centrum, Kerk en Zanen, Carmenplein, Aïdaplein of Cornelis de Vlamingstraat. Voor het Centrum en Kerk & Zanen kan 1 bezoekersregeling per adres worden aangevraagd. Voor de andere wijken kan geen bezoekersregeling aangevraagd worden. Er wordt gebruik gemaakt van digitale kentekenregistratie. Scanvoertuigen controleren of kentekens van geparkeerde auto's in de straat een vergunning hebben of dat bezoek is aangemeld. De parkeervergunning of bezoekersregeling vraagt u aan bij Parkeerservice.

 • Verzoek tot handhaving

  U kunt bij de gemeente een verzoek tot handhaving indienen. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. U doet dan een beroep op de gemeente om daartegen op te treden. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van de volgende situaties: strijdig gebruik van percelen of bouwwerken bouwen zonder vergunning onjuiste plaatsing reclame-uitingen onrechtmatige bewoning De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en bepaalt of het nodig is om nader onderzoek te verrichten of een besluit te nemen. De gemeente kan een boete (dwangsom) opleggen, dwingen om de regels na te leven of besluiten om een vergunning die verleend is in te trekken.

 • Horecatijdenontheffing

  Horecabedrijven mogen alle dagen van de week open zijn. Bezoekers mogen tussen 06.00 's ochtends tot 01.30 uur 's nachts toegelaten worden. Wilt u afwijken van deze uren voor een bijzonder evenement dan vraagt u een horecatijdenontheffing aan.