Zoekresultaat 11 - 20 van 131 resultaten

 • Zonnig Zuid-Holland, subsidie

  De provincie Zuid-Holland maakt het voor groot dak bezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen of het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

 • Subsidie, Meer bos in Zuid-Holland 2024

  Om meer bosaanleg in Zuid-Holland te stimuleren, is de subsidie ‘Meer bos in Zuid-Holland' opgesteld. Met deze subsidie leveren we een bijdrage aan een biodivers, klimaatbestendig en recreatief aantrekkelijk Zuid-Holland.

 • Bodem, melding verontreiniging of aantasting

  U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.

 • Kwaliteit OV en bushaltes (§ 2.3.1 SRM)

  Gemeenten en waterschappen kunnen op grond van paragraaf 8 van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 subsidie aanvragen voor de aanpassing van bestaande bushaltelocaties, waardoor deze betere toegang tot bussen bieden.

 • Kabels en leidingen, graafwerk, omgevingsvergunning

  Overheden en bedrijven die leidingen of kabels willen aanleggen in, onder of langs door de provincie beheerde (vaar)wegen, moeten daarvoor bij de provincie zijn.

 • Groen doet goed 2024 programma

  Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.

 • Bibob-onderzoek

  Vraagt u een vergunning of subsidie aan? Heeft u zich ingeschreven voor een opdracht van de overheid? Of wilt u vastgoed kopen van of verkopen aan de provincie? Wij kunnen de integriteit van u en uw bedrijf onderzoeken. Dit doen wij met een Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek willen wij voorkomen dat wij eventueel strafbare activiteiten mogelijk maken.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Als u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de provincie, kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u betrokkene

 • Groen, subsidie, 2.10: Initiatieven voor Vitale Landbouw

  Meer info bij de subsidieregeling Groen.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verzoek

  De p Zuid-Holland verwerkt persoonsgegevens. Uiteraard houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om jouw recht op privacy te waarborgen gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.