Zoekresultaat 11 - 20 van 79 resultaten

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u in een cafe, restaurant, slijtersbedrijf of kantine alcohol schenken? Dan heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast moet u voor een horecabedrijf ook een exploitatievergunning aanvragen. Als er iets verandert op de locatie of in de leiding, moet u die wijziging aan de gemeente doorgeven.

 • Plaatsen voorwerpen op of aan de weg

  Als u een voorwerp op of aan de weg van de gemeente wilt plaatsen heeft u soms een vergunning nodig. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een container, kraan, steiger of ander (bouw)materiaal. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. De vergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket.

 • Bodemonderzoek

  Om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is, is een bodemonderzoek nodig. Bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand laat u een bodemonderzoek uitvoeren. Ook voor een omgevingsvergunning is dit soms nodig. De gemeente heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst Oost Achterhoek.

 • Melding incidentele festiviteit

  Wilt u als (horeca)ondernemer een muziekactiviteit organiseren (bijvoorbeeld livemuziek)? En verwacht u daarbij de standaard geluidsnormen te overschrijden? Dan kunt u een melding doen om vrijstelling van de voorgeschreven geluidsnormen. Die vrijstelling geldt alleen voor uw bedrijf.

 • Kansspelautomatenvergunning

  Voor het plaatsen van kansspelautomaten hebt u een aanwezigheidsvergunning nodig.

 • Rioolheffing

  De wet verplicht de gemeente voor een goed functionerend riool te zorgen. U betaalt rioolheffing als u gebruiker bent van een pand dat op het gemeentelijke riool aansluit. De inkomsten van de rioolheffing gebruikt de gemeente voor het onderhoud en vervanging van het gemeentelijk riool. De aanslag rioolheffing lift mee met de waternota van Vitens. U betaalt de aanslag rioolheffing hierdoor in vier termijnen. Dit is tegelijk met de kosten die u moet betalen voor het water dat u verbruikt hebt. De afrekening van Vitens dient daarbij als aanslagbiljet.

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dit gebeurt altijd in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden aan.

 • Omgevingsvergunning kappen

  Als u een boom wilt kappen of snoeien, dan heeft u misschien een vergunning nodig. Doe de vergunningcheck om te kijken wat in uw situatie mogelijk is. Via het omgevingsloket kunt u de vergunning aanvragen.

 • Aanslag gemeentebelastingen

  U ontvangt elk jaar in februari een aanslag gemeentebelastingen. U kunt uw belastingaanslag digitaal ontvangen. Dit kunt u regelen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Anders krijgt u de belastingaanslag per post.

 • Schadevergoeding door de gemeente

  Het is mogelijk dat u schade lijdt door toedoen of juist door nalaten van de gemeente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schade aan uw auto door een gat in de weg, schade aan uw woning omdat er een tak uit een gemeentelijke boom valt of schade omdat een riool niet goed functioneert. In bepaalde situaties is de gemeente voor dergelijke schade aansprakelijk en kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen.