Zoekresultaat 11 - 20 van 85 resultaten

 • Verhuis- en inrichtingskosten

  Door ziekte, handicap of ouderdom kunt u een beperking hebben waardoor u niet in staat bent om in uw eigen woning te blijven wonen. Ook is er geen mogelijkheid om uw huidige woning (goed) aan te passen of de kosten van de aanpassing zijn meer dan verhuis- en inrichtingskosten. Dan is een vergoeding...

 • Naam wijzigen

  Wilt u uw voornaam en/of die van uw kind(eren) wijzigen? Dan dient u hiervoor een verzoek in bij de rechtbank. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u een Nederlandse...

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind! U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. Dit is wettelijk verplicht.

 • Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage LBIO (ouderbijdrage jeugdzorg)

  Als ouder bent u verplicht om financieel voor uw (stief)kind te zorgen. Deze plicht geldt ook als uw kind uit huis is geplaatst of een dagbehandeling heeft. U betaalt voor de verzorging van uw kind een maandelijks bedrag aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO stelt deze...

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (ook bewijs van goed gedrag genoemd) wordt onder andere door een werkgever gevraagd wanneer u aan een nieuwe baan begint. Ook bepaalde organisaties of verenigingen kunnen u vragen om een Verklaring omtrent het gedrag aan te vragen. Voor de aanvraag dient uw...

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) voorzien van de aantekening geheim (‘verstrekkingsbeperking’). Bepaalde instanties krijgen dan niet uw persoonsgegevens. Uw gegevens mogen wel worden opgevraagd door organisaties die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst,...

 • Erkenning en gezag

  Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Uw kind heeft bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. Dat kan voor of na de geboorte. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder...

 • Categorie uitbreiding van uw rijbewijs

  U heeft al een Nederlands rijbewijs in uw bezit.  heeft met goed gevolg het praktijkexamen voor één van de andere categorieën afgelegd. Dan kunt u bij ons een nieuw rijbewijs aanvragen met de nieuwe categorie er bij. Voor aanvragen rijbewijs na 19-01-2013, zie de site www.rdw.nl voor de laatste...

 • Bijstand, terugvordering

  Er kunnen redenen zijn waarom u bijstand moet terugbetalen. U heeft teveel of ten onrechte bijstand ontvangen; U betaalt niet terug op een geldlening van de afdeling Werk Inkomen en Zorg; U betaalt niet terug op een borgtocht; U heeft een voorschot gekregen terwijl achteraf blijkt dat u geen recht...

 • Woonkostentoeslag

  Als uw woonkosten in verhouding tot uw inkomen te hoog zijn kunt u bijzondere bijstand in de vorm van Woonkostentoeslag aanvragen. Ook kan het zijn dat u in een huurwoning woont, maar (nog) geen recht hebt op huurtoeslag van de Belastingdienst. Dan kunt u ook bijzondere bijstand aanvragen....