Zoekresultaat 11 - 20 van 33 resultaten

 • Ouderenadviseur en Hoeksch huisbezoek

  Het aantal ouderen in Nederland groeit, ook in de Hoeksche Waard. Dat zorgt voor een grotere zorgvraag en meer behoefte aan nieuwe woon(zorg)vormen voor ouderen en kwetsbare groepen. In de Hoeksche Waard ondernemen we actie om wonen, welzijn en zorg op een andere manier te organiseren. Samen met zorg- en welzijnspartners heeft de gemeente Hoeksche Waard daarom de Visie Wonen,…

 • Toezicht Wmo

  Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wmo. Wilt u een melding doen? Hieronder vindt u een meldformulier. Print deze uit, vul het formulier zo volledig mogelijk in en retourneer het aan de gemeente. Nadat wij uw melding ontvangen hebben, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op. In andere…

 • Bed & Breakfast starten

  Wilt u een Bed & Breakfast starten in uw woning of een bijgebouw bij uw woning? U leest dan in het omgevingsplan of dat mag en onder welke voorwaarden. In een omgevingsplan staat namelijk hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De regels kunnen per locatie verschillen, omdat elk gebied zijn eigen…

 • Parkeervergunning

  Vraag op deze pagina uw parkeervergunning aan voor het gebied West-Voorstraat (noordelijk gedeelte) en de Havendam, Bootstraat en Buitenhavenstraat in Oud-Beijerland. Aanvraagformulier parkeervergunning Dit formulier graag volledig ingevuld en voorzien van de benodigde handtekeningen en bijlagen sturen naar e-mail info@gemeentehw.nl. U kunt ook het ingevulde formulier en de bijlagen terugsturen in de bijgeleverde retourenvelop (zonder postzegel). Het adres is: Gemeente…

 • Overlijdensaangifte

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Cultuurhistorische publicatie 'Ambtsketens van de Hoeksche Waard'

  In 1853 trad het Koninklijk Besluit in werking dat burgemeesters een penning moesten dragen. Deze eerste ambtsketens zagen er eenvoudig uit. Later werd er meer symboliek toegepast door de zilversmeden en werden het ware kunstwerkjes. Sinds 1853 waren er 32 ambtsketens in gebruik bij de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten. Elke ambtsketen heeft zijn eigen verhaal. Enkele ambtsketens zijn helaas in…

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Maakt u zich zorgen om iemand in uw directe omgeving? Soms kan iemand een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn. Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg & Overlast van GGD Zuid-Holland Zuid. Dit kunnen ook mensen zijn waarvan inwoners vinden dat zij zorg nodig hebben maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Ook als…

 • Spandoek ophangen

  U mag een spandoek zonder vergunning/ontheffing ophangen. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

  Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. De Wkb wordt in stappen ingevoerd. Nu geldt de Wkb voor bouwwerken onder gevolgklasse 1.

 • Het Ondernemersfonds

  Ondernemers met een goed idee of initiatief kunnen gebruik maken van het Ondernemersfonds. Gemeente Hoeksche Waard heeft hiervoor een bedrag van € 25.000,- per jaar gereserveerd. Hiermee ondersteunen wij lokale initiatieven van collectieven van ondernemers of eigenaren. Voorwaarde is dat het initiatief bijdraagt aan het versterken van de samenwerking tussen Hoeksche Waardse ondernemers. Ook voor activiteiten die helpen om het…