Zoekresultaat 11 - 20 van 27 resultaten

 • Versterken

  Sommige gebouwen in het aardbevingsgebied voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Deze gebouwen gaan we versterken zodat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen.

 • Leerlingenvervoer

  Kan je kind door een handicap of beperking niet zelfstandig naar school? Of is de school te ver weg? Dan kan je misschien gebruik maken van leerlingenvervoer.

 • Centrum Zuidoost Delfzijl

  We maken samen met inwoners en ondernemers plannen om Centrum Zuidoost Delfzijl ook in de toekomst een fijne plek te maken om te zijn en te wonen.

 • Bestuurlijke afspraken

  Er zijn extra afspraken gemaakt over de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en over perspectief voor de inwoners.

 • Meer over scholen die klaar zijn

  De afgelopen jaren zijn verschillende schoolgebouwen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig gemaakt. Lees hieronder meer hierover.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Ben je op de verkiezingsdag in het buitenland? Dan kun je bij sommige verkiezingen stemmen door iemand te machtigen of door te stemmen per brief.

 • Windmolenoverlast melden

  Heb je last van windmolens in je woonomgeving? Meld de overlast dan via de Milieuklachtenlijn.

 • Aardbevingsschade melden

  Heeft je woning of bedrijfspand schade opgelopen door gaswinning en aardbevingen? Meld de schade dan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W over het beleid van de gemeente binnen het sociaal domein.

 • Kindcentrum Delfzijl West

  Het nieuwe Kindcentrum Delfzijl West staat aan de Jachtlaan in Delfzijl. Kindcentrum Delfzijl West bestaat uit 3 basisscholen en 2 peuteropvanggroepen.