Zoekresultaat 11 - 20 van 117 resultaten

 • Hout

  Hout is heel goed te recyclen, behalve geïmpregneerd hout en bielzen. Aanpak Houtafval kan je gratis wegbrengen naar de milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. Elk adres waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, heeft beschikking over een milieupas voor toegang bij de milieustraten. Voor de milieustraat in Noordwijkerhout neem je naast de milieupas ook een geldig legitimatiebewijs mee. Bielzen De milieustraat in Noordwijkerhout…

 • Starterslening aanvragen

  Wil je voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor jouw inkomen? Dan kan je mogelijk voor een starterslening in aanmerking komen. Met een starterslening kan je het verschil overbruggen tussen de aankoopprijs van een 1e woning en het maximale bedrag dat je met jouw inkomen kan lenen. Met een starterslening kan je in de…

 • Gasflessen en brandblussers

  Vervallen of kapotte gasflessen en brandblussers moeten gerecycleerd worden als klein chemisch afval. Je kan gasflessen en brandblussers voor persoonlijk gebruik in huis of op de camping afvoeren. Het mogen geen grote bedrijfsblussers zijn. Aanpak Gasflessen en brandblussers kan je niet inleveren bij de milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. Wél kan je bij de milieustraat in Katwijk een verwijsformulier ophalen…

 • Takkenronde

  Bij het onderhoud van jouw tuin komen vaak grote hoeveelheden snoeihout vrij die niet in jouw minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) passen. Daarom rijden in het voorjaar en het najaar speciale wagens de takkenronde. Aanpak Takken kan je aanbieden op de volgende manieren: Gratis op laten halen. In het voorjaar en najaar rijden hiervoor speciale wagens de takkenronde.…

 • Vuurwerk afsteken

  Op 31 december mag je vuurwerk afsteken vanaf 18:00 uur tot 1 januari 2:00 uur. Je kan op de laatste 3 werkdagen van het jaar vuurwerk kopen. Veilig vuurwerk afsteken, voorkom ongelukken Ga je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of er buiten naar kijken? Bescherm dan jouw ogen met een vuurwerkbril. Steek het op een veilige manier af volgens de…

 • Subsidie aanvragen

  Let op: ga voor subsidieaanvragen voor duurzaamheid naar onze pagina Duurzaamheidssubsidie en duurzaamheidslening, voor subsidieaanvragen voor een groen dak naar onze pagina Subsidie voor een groen dak en voor subsidieaanvragen voor monumenten naar onze pagina subsidie of tegemoetkoming kosten voor een monument aanvragen. Organisaties, stichtingen en verenigingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van…

 • Fietsen op het strand

  Wil je fietsen op het Noordwijkse strand? Dat kan in de periode 1 oktober tot 1 maart zonder vergunning of ontheffing. Je moet dan wel rekening houden met de daarvoor geldende algemene regels. Algemene regels De regels voor het fietsen op het strand staan in het Algemeen aanwijzingsbesluit APV Noordwijk 2021. De belangrijkste regels zijn: Fietsen op het strand mag…

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen reizen, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg ligt. Wanneer nodig regelt de gemeente Noordwijk: een Voor Elkaar Pas (VEP) voor het openbaar vervoer; een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van jouw kind; groepsvervoer. Voorwaarden Je kan in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening: Uitgangspunt…

 • Gesloten bodemenergiesysteem

  Als je jouw gebouw in de winter wilt verwarmen en in de zomer wilt koelen, kan je hiervoor een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen. Vaak is het voldoende dit te melden. Dit doe je bij het Omgevingsloket. Online een melding doen via omgevingswet.overheid.nl Grotere installatie Wil je samen met jouw buren bodemwarmte gebruiken? Dan heb je een grotere installatie nodig. Misschien heb…

 • Inschrijven voor een sociale huurwoning

  Als je kans wilt maken op een sociale huurwoning, schrijf je jezelf in als woningzoekende. Je schrijft jezelf in bij Huren in Holland Rijnland. Die zorgt voor de verdeling van sociale huurwoningen. Regionale woonruimteverdeelsysteem In de regio Holland Rijnland zijn sociale huurwoningen schaars. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen, hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels gemaakt.…