Zoekresultaat 11 - 16 van 16 resultaten

 • Identiteitskaart

  Het aanvragen van een identiteitskaart kan alleen op afspraak. Een identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen en afhalen (jonge kinderen moeten ook aanwezig zijn bij aanvragen en afhalen) U moet de Nederlandse nationaliteit hebben en ingeschreven staan in de gemeente. U betaalt bij de aanvraag. Na zes werkdagen kunt u op afspraak de identiteitskaart afhalen. Haal de identiteitskaart binnen drie maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt de kaart ongeldig en zijn wij verplicht deze te vernietigen. In dat geval moet u opnieuw de aanvraag doen en betalen. Vanaf 2021 is het bij reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) verplicht om een geldig paspoort te laten zien. Reizen naar Engeland, Schotland, Wales of Noord-Ierland kan dus niet meer met een Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Reist u met kinderen? Lees hier meer informatie over op de website van de Rijksoverheid.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Uit een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Voor de verklaring wordt bij het ministerie van Justitie en de politie nagegaan of er over u gegevens in de straf- of politieregisters zijn opgenomen. De werkgever of organisatie die de VOG nodig heeft, geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk.   Digitaal aanvragen: Vaak geeft de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft aan, dat zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten. U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te doen. U betaalt met iDEAL U krijgt de VOG  (of afwijzing) binnen 1 tot 4 weken toegestuurd   Schriftelijk aanvragen aan de balie Download het VOG-aanvraagformulier via Justis en vul dit in Maak een afspraak De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis U betaalt bij de aanvraag U krijgt de VOG (of afwijzing) binnen 2 tot 4 weken toegestuurd

 • Verhuizen naar Nederland

  Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? En komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente. Inschrijven moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland bij de balie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. Verhuizen er gezinsleden met u mee? Voor elke persoon die verhuist moet een afspraak worden gemaakt zodat er voor iedereen voldoende tijd beschikbaar is.   1e Inschrijving - Verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland (u heeft niet eerder in Nederland gewoond) Heeft u niet eerder in Nederland gewoond (of bent u vóór 01-10-1994 uit Nederland vertrokken), maak dan een afspraak voor “verhuizing vanuit het buitenland (1e inschrijving)”. Download het formulier, vul het in en neem dit mee naar uw afspraak.   Hervestiging – Terug verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland (u was eerder in Nederland ingeschreven) Was u eerder ingeschreven in  Nederland, maak dan een afspraak voor “verhuizing vanuit het buitenland (hervestiging)”.  Download het formulier, vul het in en neem het mee naar uw afspraak. 

 • Geboorteaangifte

  Bent u ouder(s) geworden? Doe de geboorteaangifte binnen drie werkdagen na de geboorte. Dit doet u in de gemeente waar het kind geboren is. Maak hiervoor een afspraak. Lukt het niet om via de website binnen drie dagen een afspraak te maken, neem dan telefonisch contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0252. We maken een geboorteakte op waarmee u de naam van uw kind officieel vastlegt. We schrijven uw kind ook in de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) in, waardoor uw kind een Burger Service Nummer (BSN) krijgt. Vanaf 01-01-2024 is de keuze voor een achternaam uitgebreid. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen (tijdelijk) woonadres heeft, of in een (zorg-) instelling verblijft,  kunt u bij de gemeente een aanvraag doen voor inschrijving op een briefadres. Dat is een adres waar de overheid u (schriftelijk) kan bereiken. Vaak wordt een briefadres gekozen op het adres van een familielid, vriend of kennis. U moet schriftelijk toestemming hebben van degene bij wie u een briefadres wilt. Als het niet lukt een briefadresgever te vinden kan er een briefadres op het adres van de gemeente worden aangevraagd. Voor de toekenning van een  briefadres op het adres van de gemeente zijn enkele regels: U wordt begeleid door een medewerker van de Binnenvest en moet wekelijks naar het spreekuur van de Binnenvest komen op het gemeentekantoor voor het afhalen van uw post. U kunt een aanvraag voor een briefadres doen door dit formulier volledig ingevuld en met de gevraagde bijlages te mailen naar: adreskwaliteit@hltsamen.nl of op te sturen naar de gemeente waar u het briefadres aanvraagt: Gemeente Hillegom, team BZ Adreskwaliteit, Postbus 32, 2180 AA Hillegom Gemeente Lisse, team BZ Adreskwaliteit, Postbus 200, 2160 AE Lisse Gemeente Teylingen, team BZ Adreskwaliteit, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout U wordt binnen 14 dagen uitgenodigd voor een gesprek Alle gesprekken over briefadressen vinden voor de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen plaats in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim. Kom samen met de persoon bij wie u een briefadres wilt naar deze afspraak De gemeente beoordeelt uw aanvraag U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving op een briefadres/afwijzing van uw verzoek

 • Erkenning

  Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet het kind erkennen om juridisch gezien ook de ouder te zijn. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.  U kunt een kind erkennen tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Elk kind moet apart worden erkend en de moeder moet altijd toestemming geven. Met de erkenning heeft u vanaf 01-01-2023 (in de meeste gevallen) het gezamenlijk gezag geregeld. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid. Erkennen kan alleen op afspraak:  Als beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben: maak een afspraak (bovenste knop)  Als één of beide ouders NIET de Nederlandse nationaliteit heeft/hebben: maak een afspraak (onderste knop)  Bij de erkenning van het eerste kind kiest u welke achternaam het kind krijgt.   Vanaf 01-01-2024 is de keuze voor een achternaam uitgebreid. Kijk voor meer info op de website van de Rijksoverheid. Ieder kind moet apart worden erkend. Dus ook een tweede of volgend kind. Dat gaat niet automatisch.  De moeder moet altijd toestemming geven voor erkenning. Ook bij een tweede of volgend kind.    Waneer erkennen Tijdens de zwangerschap Het voordeel van erkenning tijdens de zwangerschap: het kind heeft bij de geboorte volgens de wet meteen twee ouders en de gewenste achternaam.  Bij het eerste kind moet de moeder persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Bij een tweede of volgend kind moet de moeder opnieuw toestemming geven voor de erkenning. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.  Erkennen kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.    Bij de geboorteaangifte  Dit moet in de gemeente waar het kind geboren is.  Bij het eerste kind moet de moeder persoonlijk meekomen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Als u wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt, kan de moeder schriftelijk toestemming geven. Bij een tweede of volgend kind moet de moeder opnieuw toestemming geven. Dat kan schriftelijk. Een tweede of volgend kind uit dezelfde relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.  De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.    Na de geboorteaangifte  Dit kan in elke gemeente in Nederland. Het hoeft niet per se in uw woonplaats.  De erkenning geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte. Wilt u een minder- of meerderjarig kind erkennen? Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.