Zoekresultaat 11 - 20 van 37 resultaten

 • Geslachtswijziging

  Als u de overtuiging hebt dat u tot het andere geslacht behoort, kunt u bij de gemeente een verzoek doen om het geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Dit verzoek kunt u alleen doen in de gemeente waar u geboren bent. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Wilt u uw woning, pand of grond waarop een voorkeursrecht zit verkopen? Dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Als u online een afspraak wilt maken, kies dan voor Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens.

 • Bedrijventerreinen

  De gemeente Buren kent vier bedrijventerreinen: in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem. Voor uitgifte van toekomstige bedrijventerreinen hanteert de gemeente een inschrijflijst. U kunt hiervoor een informatieformulier opvragen bij de afdeling Ruimte via t. 14 0344 of gemeente@buren.nl. Op dit moment ontwikkelt de gemeente bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. Er zijn nog bedrijfskavels (evt. met bedrijfswoning) te koop!

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Meer informatie over dit onderwerp leest u op de website van de rijksoverheid. U kunt geheimhouding van uw gegevens aanvragen voor uzelf en voor kinderen tot 18 jaar. U kunt de geheimhouding ook weer stopzetten.…

 • Scheiding inschrijven

  Gaat u scheiden? De beëindiging van het huwelijk of partnerschap moet binnen drie maanden doorgegeven worden bij de gemeente waar u getrouwd bent. Als de rechtbank uw echtscheiding uitspreekt of de overeenkomst van de beëindiging van uw partnerschap is opgesteld, moet de echtscheidingsbeschikking of overeenkomst worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar u getrouwd…

 • Gevonden/verloren voorwerp melden

  Stel: u vindt iets op straat. Bent u verplicht om het op te rapen? En mag u het houden of moet u het aangeven? En wanneer bent u dan eigenaar? Vervelender is het als u zelf iets kwijtraakt. Bijvoorbeeld uw paspoort of portemonnee. Moet u dan aangifte doen? En waar kunt u terecht om te kijken of uw verloren/vermiste goed…

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als: Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie. U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

 • Kind erkennen

  In bepaalde gevallen moet u uw kind erkennen om als tweede ouder in de geboorteakte te worden vermeld. Voor de erkenning van een kind moet u samen langskomen in het gemeentehuis. Het gaat om de volgende situaties: Als u niet getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de (aanstaande) moeder. Als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of…

 • Overlijdensaangifte

  Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de publieksbalie. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal gebeurt dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie…