Zoekresultaat 11 - 16 van 16 resultaten

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een beslissing (besluit) van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet schriftelijk en binnen zes weken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat vermeld bij het besluit en leest u hieronder.

 • Automatische incasso

  Normaal betaalt u gemeentelijke belastingen in twee termijnen via een bankoverschrijving. Wanneer u een machtiging tot automatische incasso afgeeft wordt het aanslagbedrag vanaf 2024 niet in twee maar in tien (maandelijkse) termijnen van uw rekening afgeschreven. Als u de doorlopende machtiging pas verleent nadat u de aanslag heeft ontvangen, is het voor dat lopende jaar meestal niet meer mogelijk om in tien termijnen te betalen. U krijgt dan van ons bericht in hoeveel termijnen we gaan afschrijven. Let op: alleen de persoon aan wie het aanslagbiljet is gericht kan een machtiging tot automatische incasso afgeven.

  U vraagt automatische incasso aan met uw DigiD. Heeft u deze (nog) niet? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl

 • Vluchtelingenpaspoort

  Het vluchtelingenpaspoort is voor mensen die zijn erkend als vluchteling in Nederland. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen. Behalve naar het land van herkomst. Soms hebt u ook een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

  Voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort moet u persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 0547-858585.

  Uiterlijk 5 werkdagen na de aanvraag ligt het paspoort voor u klaar. U kunt deze zonder afspraak ophalen tijdens onze openingstijden.

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u geen Nederlander bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van uw eigen land. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen. Behalve naar het land van herkomst. Soms hebt u ook een visum nodig. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort moet u drie keer persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een telefonisch een afspraak maken via 0547-858585. 

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.  Geheimhouding persoonsgegevens vraagt u met een DigiD inlogcode online aan via het digitale aanvraagformulier. U kunt Geheimhouding persoonsgegevens ook schriftelijk doorgeven via het formulier Verzoek geheimhouding (PDF). Het ingevulde formulier kunt u per post versturen naar gemeente Hof van Twente - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte is kosteloos en doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door (overlijdensaangifte). Een familielid of kennis van de overledene kan dat ook doen. In Nederland moet een overledene binnen 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof afgeven. U kunt daarom het beste binnen 5 werkdagen aangifte (laten) doen bij de burgerlijke stand. De aangifte doet u persoonlijk in de publiekshal.