Zoekresultaat 11 - 20 van 164 resultaten

 • Jeugdhulp

  Heeft u vragen of zorgen over het opgroeien en of het opvoeden van uw kind(eren)? Dan kunt u terecht bij de jeugdhulpverleners van het Sociaal loket.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Heeft u een handicap en daarom een vaste parkeerplaats bij uw adres nodig? Dan kan u een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) aanvragen. Dat is een parkeerplaats die speciaal voor uw voertuig (auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig) is gereserveerd.

  Bij deze parkeerplaats staat het kenteken van uw voertuig vermeld, zodat duidelijk is dat de plaats alleen voor u bestemd is.

  De gehandicaptenparkeerplaats komt op een bestaande parkeerplaats die zo dicht mogelijk bij uw woning ligt.

  Het is ook mogelijk om als bedrijf een gehandicaptenparkeerplaats voor een gehandicapte medewerker aan te vragen. NB het gaat hier niet om een “algemene gehandicaptenparkeerplaats” maar een gereserveerde plaats op kenteken voor de auto van de werknemer.

 • Woonarken en ligplaatsen

  Bent u de (nieuwe) eigenaar van een woonark en wilt u deze (ver)plaatsen, (ver)bouwen of vervangen? Kijk of u een vergunning nodig heeft of melding moet maken voor uw plannen. Bent u de nieuwe eigenaar, dan zet u de omgevingsvergunning over op uw naam.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u drie jaar achter elkaar een laag inkomen en geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. De toeslag kunt u gebruiken om bepaalde uitgaven, zoals een nieuwe koelkast, wasmachine of (onverwachte) rekeningen mee te betalen.

  Hoogte

  De vergoeding is in 2024:

  • voor een alleenstaande: € 514,-
  • voor een alleenstaande ouder: € 642,-
  • voor een echtpaar: € 734,-

  Duur

  De vergoeding kunt u 1 keer in de 12 maanden krijgen. 

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Als u gehandicapt bent en zelf auto rijdt of afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een gehandicaptenparkeerkaart is persoonsgebonden; alleen u kunt er gebruik van maken.

  Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart en een passagierskaart. Voor beide gelden andere voorwaarden.

  Geldigheid

  Een gehandicaptenparkeerkaart wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. Afhankelijk van uw situatie kan dit ook korter zijn dan vijf jaar. Als uw gehandicaptenparkeerkaart is verlopen, kunt u een nieuwe kaart aanvragen.

  De gehandicaptenparkeerkaart is ook geldig in andere gemeenten en de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

 • Tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatie

  Bent u door uw sociale of medische situatie niet in staat om volledig zelf op uw kind te passen? En krijgt u geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Dan kunt u een sociaal-medische indicatie aanvragen. Met deze indicatie vergoeden wij tijdelijk (een deel van) uw kosten voor kinderopvang. 

 • Verhuurvergunning bij opkoopbescherming

  Vanaf 1 juli 2023 geldt de opkoopbescherming in Aalsmeer. Dit betekent dat een woning niet meer zomaar verhuurd kan worden. Wilt u een woning verhuren? Dan heeft u soms een verhuurvergunning nodig. Op deze pagina kunt u een verhuurvergunning online aanvragen.

  Wanneer geldt de opkoopbescherming?

  De opkoopbescherming geldt voor alle woningen in Aalsmeer waarbij de volgende voorwaarden gelden:

  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning valt tussen of op 1 juli 2023 en 31 december 2023 en had in dat jaar een WOZ-waarde van € 423.000,- of lager.
  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning valt in 2024 en had in dat jaar een WOZ-waarde van € 479.000,- of lager.
  • De akte van levering (sleuteloverdracht) van de woning was op of na 1 juli 2023.
  • De woning:
   • was in onverhuurde staat; of
   • is voor minder dan zes maanden in verhuurde staat bij akte van levering; of
   • werd al verhuurd met een verhuurvergunning. 

  De opkoopbescherming geldt tot vier jaar na de akte van levering. Valt de woning onder de opkoopbescherming? Dan mag de woning alleen worden verhuurd als er een verhuurvergunning wordt afgegeven. De WOZ-waarde van een woning is te vinden op de website van het WOZ-waardeloket.

  Blijft een afgegeven verhuurvergunning geldig?

  Heeft de vorige eigenaar een verhuurvergunning voor de woning? Controleer dan of u als nieuwe eigenaar deze verhuurvergunning kunt behouden. U kunt dat controleren onder de kop ‘Voorwaarden’. 

 • Informatie in de basisregistratie personen (BRP)

  In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont.

  De gegevens uit de BRP worden gebruikt door verschillende organisaties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en pensioenfondsen. U kunt op Rijksoverheid.nl zien welke organisaties gegevens uit de BRP krijgen en waarvoor. Wilt u precies weten welke organisaties uw gegevens ontvangen hebben en wanneer? Dit vraagt u aan de gemeente.

  U kunt ook gegevens van iemand anders opvragen. Hiervoor doet u een verzoek bij de gemeente. De persoon om wie het gaat moet toestemming geven.

  Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag de gemeente om uw gegevens niet door te geven (geheimhouding). Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

 • Inkomsten doorgeven

  U levert uw inkomstenspecificatie in, meteen als u deze krijgt. Het is belangrijk dat u dit altijd direct doet. U krijgt dan op tijd uw uitkering. Krijgt u uw loonstrook later dan de betaaldatum van de uitkering? Dan schatten wij uw inkomen en levert u uw loonstrook later in.

  Levert u geen inkomstenspecificatie of loonstrook in? Dan kunt u geen uitkering ontvangen, omdat de gemeente dan niet weet hoe hoog de uitkering moet zijn.

  Wat moet u doorgeven?

  • de loonstrook van uw werkgever
  • de specificatie van de uitkering die u van UWV ontvangt
  • de specificatie van uw pensioenuitkering
  • inkomsten uit zelfstandig bedrijf
  • ontvangen alimentatie
  • overige inkomsten

  Gaat u werken en weet u nog niet hoeveel u gaat verdienen? Bel dan met uw klantmanager. U kunt dan samen een schatting maken van uw inkomsten.

 • Melding incidentele festiviteit

  Als bedrijf of vereniging moet u voldoen aan de licht en- geluidsnormen en tijden van het Besluit activiteit leefomgeving. Organiseert u een activiteit waarbij u deze licht of- geluidsnormen overschrijdt, dan kunt u een melding incidentele festiviteit doen. Met deze melding kunt u één dag beschikken over ruimere verlichtingstijden of geluidsnormen.

  Met de melding incidentele festiviteit kunt u ruimere verlichtingstijden of een ruimere geluidsnorm van maximaal 75 dB(A) krijgen. Door het doen van de melding voor een ruimere geluidnorm kunt u niet onbeperkt geluid produceren. De ruimere geluidsnorm is alleen van toepassing op het bebouwde gedeelte van een inrichting (binnen). De geluidsnorm geldt dus niet op een het terras, of andere plekken buiten.

  Wilt u ten tijde van de melding incidentele festiviteit langer geopend zijn dan de reguliere sluitingstijden, dan moet u hiervoor afzonderlijk een tijdelijke afwijking sluitingsuur aanvragen.