Zoekresultaat 11 - 20 van 116 resultaten

 • Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

  De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor publieksevenementen en culturele initiatieven die bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. Meerjarige artistiek hoogwaardige producties en presentaties zijn ook in de regeling opgenomen.

 • GelrePas

  Met de GelrePas kunt u gratis of met korting meedoen aan allerlei activiteiten.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen? Of wilt u iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Bingo en loterij

  Wilt u een kansspel zoals een bingo of een loterij organiseren? Dan moet u dit melden of hier een vergunning voor aanvragen. 

 • Leegstandvergunning

  U kunt uw leegstaande koopwoning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u een leegstandvergunning nodig.

 • Gevaarlijke stoffen vervoeren

  Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is in Nederland aan regels gebonden die voortkomen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 • Subsidieregeling Aanpak voortijdig schoolverlaten

  We stimuleren schoolbesturen en organisaties in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs ervoor te zorgen dat minder jongeren de school verlaten zonder startkwalificatie. Daarvoor kunnen zij subsidie aanvragen.

 • Hervestiging vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland opnieuw in Nederland wonen, doe dan binnen 5 dagen bij de gemeente persoonlijk aangifte.

 • Overlijdensaangifte

  Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Wilt u in Arnhem gaan trouwen of uw partnerschap registreren? Dan moet u dat samen persoonlijk bij ons melden (ondertrouw). Dit kan vanaf 1 jaar tot uiterlijk 4 weken van tevoren via een afspraak met een medewerker.