Zoekresultaat 11 - 20 van 96 resultaten

 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

  Iemand die gevaarlijk is voor zichzelf en anderen, en niet meewerkt aan een behandeling, kan gedwongen worden opgenomen. Meestal gaat het om een opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? Iedereen kan de procedure voor een rechterlijke machtiging in gang zetten.

 • Meldingen en klachten over woningen en bedrijfspanden

  Bij de bouw van een woning of bedrijfspand gelden regels. Ook bij een verbouwing zijn er regels. De gemeente controleert regelmatig of inwoners, bedrijven en instellingen zich aan deze regels houden. Denkt u dat een inwoner, bedrijf of instelling in Maastricht zich niet aan de bouwregels houdt? Meld dit bij de gemeente via het meldingsformulier.

 • Koopavonden en koopzondagen

  In de gemeente Maastricht is de wekelijkse koopavond op donderdag tot 21.00 uur. Op zondag mogen winkels tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn. Een winkelier is niet verplicht om zijn winkel open te stellen op koopavonden of op zondag

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Als uw eigen bedrijf tijdelijke financiƫle problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering. Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk: een rentedragende lening (bedrijfskapitaal) een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden.

 • Bodemverontreiniging, sanering

  Voor de vergunning bij bouwplannen voor huizen, kantoren en fabrieken is een bodemtoets nodig. Als uit de bodemtoets komt dat de grond vervuild is, kan de gemeente saneringsmaatregelen eisen. Als de grond niet ernstig vervuild is, kan de gemeente besluiten dat er toch gebouwd mag worden.

 • Klein chemisch afval

  De gemeente zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in. Denk aan lege batterijen, accu's, olieproducten of verfpotten. Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan.

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken tegen het besluit van de burgemeester, het besluit van het college van burgemeester en wethouders of het besluit van een heffingsambtenaar.

 • Milieuperrons en milieuparken

  Door afval goed te scheiden, houdt u minder restafval over. Probeer daarom zo veel mogelijk afval te recyclen of in te leveren voor hergebruik. Glas, plastic, blik en drinkpakken, oud papier en karton en luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis kwijt bij een milieuperron in uw buurt. Omvangrijker afval brengt u naar het milieupark.

 • Drugs en drugspanden

  Ziet u mensen handelen in drugs of vermoedt u dat er in uw buurt een hennepkwekerij is gevestigd? Meld het. Zo krijgen we een beter beeld van de overlast en kunnen we daadkrachtiger en gerichter optreden.