Zoekresultaat 11 - 20 van 49 resultaten

 • Voorwerpen plaatsen op openbare grond

  Wilt u tijdelijk op de openbare weg een puincontainer of bouwsteiger plaatsen voor (ver)bouw of onderhoudswerkzaamheden? Of wilt u uitstallingen op de stoep voor uw winkel of driehoeksreclameborden plaatsen? Dan heeft u geen vergunning nodig, mits u voldoet aan de Algemene plaatselijke verordening (Apv). 

 • Rioolheffing

  De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en vervanging van de riolering. Maar ook voor het onderhoud van sloten, greppels, vaarwegen en het afvoeren van overtollig water (drainage). U betaalt hiervoor rioolheffing.

 • Kansspelautomaten

  Wilt u één of meer kansspelautomaten in uw horecaonderneming plaatsen? Dan heeft u daarvoor een aanwezigheidsvergunning nodig.  

 • Brandveiligheid gebouw

  Beheert u een bedrijf of instelling, of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken.

 • Klachten over de gemeente

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u online een klacht indienen.

 • WOZ-waarde

  Bent u eigenaar van een huis, bedrijfsgebouw of een stuk grond? Dan betaalt u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB). Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van uw eigendom. Dit noemen we de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken). De gemeente stelt deze waarde jaarlijks vast. Sinds 2022 wordt bij het berekenen van de waarde niet meer de inhoud (m3) van de woning gebruikt, maar de gebruiksoppervlakte (m2). Ook andere kenmerken van de woning hebben invloed op de waarde, zoals de ligging, de hoeveelheid grond en de onderhoudstoestand. De waarde van een woning wordt afgeleid uit verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Vragen over de WOZ-waarde? Heeft u vragen over uw WOZ-waarde, raadpleeg dan de veelgestelde vragen op deze pagina, of bekijk onderstaande video's voor meer informatie. U wilt bezwaar maken? Neem dan contact met ons op of maak een afspraak. 

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

 • Vermakelijkhedenretributie (vaarbelasting)

  De gemeente maakt jaarlijks kosten om de veiligheid, de leefbaarheid, de toegankelijkheid en de toeristische aantrekkelijkheid van de Dorpsgracht in Giethoorn op orde te houden. Van de bezoeker van de Dorpsgracht wordt een bijdrage in deze kosten gevraagd. Dit doen we door vaarbelasting op te leggen aan degenen die boten verhuren of rondvaarten aanbieden in de Dorpsgracht. De gemeente gaat ervan uit dat deze vaarbelasting doorbelast wordt aan de klanten. 

 • Varen in Steenwijkerland

  Ieder bedrijf dat boten verhuurt voor dagrecreatie, of rondvaarten verzorgt, heeft een vaarvergunning nodig. Dit geldt ook voor vakantieparken en bed & breakfasts die boten beschikbaar stellen aan hun gasten. Elektrisch varen verplicht Boten die door een bedrijf worden ingezet of verhuurd zijn verplicht elektrisch te varen. Breedtebeperking Er geldt een breedtebeperking voor de Dorpsgracht in Giethoorn. De breedtebeperking geldt voor boten van zowel bedrijven als inwoners. Ook voor de breedtebeperking kan een ontheffing worden aangevraagd. Lees hieronder hoe u een ontheffing kan aanvragen.  

 • Terrasvergunning

  Wilt u bij uw horeca- of winkelbedrijf een terras exploiteren? Dan heeft u geen terrasvergunning nodig, mits u voldoet aan de opgestelde Nadere regels voor het hebben van terrassen.