Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Speelautomatenvergunning

  Als u een speelautomaat wilt plaatsen in uw horecagelegenheid dan heeft u in sommige gevallen een vergunning van de gemeente nodig

 • Omgevingsvergunning, bouwen

  Omgevingsvergunning is de vervanger van onder andere de bouwvergunning Kijk op de website van Ruimtelijke Plannen om vooraf informatie in te winnen Vraag online aan via Omgevingsloket Na ontvangst van uw vergunningaanvraag geeft de gemeente u ook advies over de brandveiligheid in uw pand/woning. Of kijk op de website van de brandweer.

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Wilt u voordat u een aanvraag om een omgevingsvergunning indient weten of uw (bouw)plan haalbaar is? Dan kunt u een conceptaanvraag (principeverzoek) indienen. Voordeel is dat de kosten hiervan lager zijn dan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook zijn er voor het indienen van een conceptaanvraag (principeverzoek) minder aanvullende documenten nodig. Het (bouw)plan hoeft ook nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt te zijn als bij een definitieve aanvraag om een omgevingsvergunning.

 • Exploitatievergunning openbare inrichting

  Heeft u een horecabedrijf (ook wel een openbare inrichting genoemd)  dan heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Een openbare inrichting is een hotel, restaurant, pensioen, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. Of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid met bijbehorend terras. Horeca met alcohol verstrekking Als u een onderneming gaat exploiteren waar u ook alcohol gaat schenken dan vraagt u een alcoholvergunning aan. Mogelijk dat vrijstelling van een exploitatievergunning dan aan de orde is. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt dan automatisch aangemaakt.   Terras Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Teylingen is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Horecaondernemers zonder alcoholvergunning die een terras willen, moeten een exploitatievergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan voor het gebruik van de openbare grond precariobelasting betalen. Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket.

 • Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

  •    Doe de vergunningscheck op het Omgevingsloket online •    Kijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. •    U kunt een vooradvies vragen aan de gemeente  

 • Alcoholvergunning en ontheffing

  Als u een horecabedrijf of slijterij exploiteert, dan heeft u hiervoor een alcoholvergunning nodig Ook voor het verkopen en schenken van alcoholhoudende dranken in buurthuizen of (sport) kantine is een alcoholvergunning nodig Als u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank wilt schenken heeft u een ontheffing nodig op grond van de Alcoholwet. Het is niet toegestaan om flessen alcohol te verkopen. Wanneer u een alcoholvergunning heeft, maar er wijzigingen zijn aan bijvoorbeeld de inrichting of de leidinggevende dan moet u dit doorgeven 

 • Standplaatsvergunning

  Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Vaste standplaatsen buiten de weekmarkt om Dit geldt voor de vaste standplaatsen in Teylingen voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ, Beter Horen of borstkankeronderzoek of een kraam van een politieke partij. De locaties van deze vaste standplaatsen zijn voor: Sassenheim maximaal 3 op de Hoofdstraat op de woensdag (voor vaste standplaatsen). Maximaal 5 op de Hoofdstraat op de vrijdag- en zaterdag (voor vaste standplaatsen) 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, op of nabij de Hoofdstraat.   Voorhout 1 in de Beatrixstraat, naast de Zeeman (voor vaste standplaatsen op donderdag, vrijdag en zaterdag)  1 op Kerkzicht, naast de AH (voor vaste standplaatsen woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag) 2 op het Raadhuisplein (voor vaste standplaatsen op woensdag, donderdag en zaterdag) 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, in de Herenstraat of op het Raadhuisplein   Warmond 5 op de Gemeentehaven (voor vaste standplaatsen op zaterdag) 2 op de Gemeentehaven (voor vaste standplaatsen op woensdag) 1 standplaats per dag in te nemen door een non-profit organisatie, op de Gemeentehaven nabij de AH, voor het pleintje bij de pomp of op de Baan. Standplaatsen op de weekmarkt U heeft ook een standplaatsvergunning nodig wanneer u met een kraam wilt staan op de weekmarkt. De weekmarkt in Sassenheim vindt iedere donderdag plaats van 09:00 tot 16:00 uur in de Hoofdstraat. De weekmarkt in Voorhout vindt iedere vrijdag plaats van 09.00 tot 17.00 uur op het Raadhuisplein. Warmond kent geen weekmarkt.  

 • Riolering, problemen

  Heeft u last van een rioolverstopping? Kijk eerst zelf wat er aan de hand is en waar de verstopping zit. Door het opgraven van het ontstoppingsstuk in uw rioolaansluiting kunt u bepalen waar de verstopping zich bevindt. Staat het ontstoppingsstuk vol water? Dan zit het probleem in het gemeentelijk deel van het riool. Is het droog? Dan zit er waarschijnlijk een verstopping op uw eigen terrein in of rond uw woning of bedrijf. Het vrijmaken van het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf verzorgen. Zit het probleem buiten uw privéterrein in het gemeentelijk deel van het riool? Neem dan contact op met de gemeente Teylingen. Wij verhelpen de verstopping dan zo snel mogelijk. Bij een verstopping in uw eigen leidinggedeelte bent u zelf verantwoordelijk voor het verhelpen hiervan. Op elk particulier perceel behoort een riool-ontstoppingspunt te zitten. Vaak zit het bij de overgang van het privéterrein naar de openbare ruimte op uw eigen perceel.   Melding Merkt u dat de verstopping buiten uw privéterrein ligt, neem dan altijd contact op met de gemeente Teylingen. Dit kan tijdens kantooruren via Fixi of via telefoonnummer 14 0252.  Buiten kantooruren neemt u bij spoedzaken contact op met de storingsdienst van de gemeente Teylingen via telefoonnummer 06 22 66 07 40. Met de storingsdienst spreekt u af wat verder te doen.   Kosten Een verstopping op gemeentegrond wordt door of in opdracht van de gemeente verholpen. De gemeente betaalt deze kosten. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan moet u deze zelf verhelpen en zijn de kosten voor uzelf. Heeft u zelf opdracht voor ontstoppingswerkzaamheden aan derden gegeven? Dan vergoedt de gemeente Teylingen deze kosten niet. Ook niet bij een verstopping op gemeentegrond.   Informatie huisaansluiting Wilt u een tekening van uw huisaansluiting neem dan contact met ons op. Wij hebben niet van alle huisaansluitingen gegevens of actuele gegevens beschikbaar.