Zoekresultaat 11 - 20 van 41 resultaten

 • Rioolheffing

  De meeste huizen en gebouwen zijn aangesloten op het hoofdstelsel van de gemeentelijke riolering. Voor het onderhoud en de instandhouding van dit grondstelsel vraagt de gemeente een vergoeding in de vorm van rioolheffing.

 • Principeverzoek

  Wanneer u bouwplannen hebt die in strijd zijn met het bestemmingsplan of wilt weten of uw plan haalbaar is dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voor u de vergunning aanvraagt. Dit heet een principeverzoek en hier zijn kosten aan verbonden.

 • Afvalinzamelaar HVC

  Afvalinzamelaar HVC haalt het huishoudelijk afval in Drechterland op. De klantenservice van HVC helpt u graag bij vragen of problemen.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zorgen regelmatig en voor langere tijd voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of beperking. Mantelzorg is onbetaald en vaak iets dat mensen overkomt, het is geen vrijwilligerswerk.

 • Belastingen algemeen

  De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals toeristenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. U vindt hier wat de belasting kosten zijn en hoe u een automatisch incasso of een betalingsregeling aanvraagt.

 • Reclamevergunning

  In sommige situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen.

 • Welstand

  Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente.

 • WOZ

  Informatie over de WOZ-waarde, bezwaar maken en WOZ-waarden van andere woningen inzien.

 • Meldpunt problemen met verhuurders

  In de Wet Goed Verhuurderschap staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

 • Wegenverkeerswet, ontheffing

  Soms is het noodzakelijk dat u als burger of bedrijf op een plaats in Drechterland moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Hiervoor worden, onder strikte voorwaarden, ontheffingen verleend.