Zoekresultaat 11 - 20 van 91 resultaten

 • WOZ

  Informatie over de WOZ-waarde, bezwaar maken en WOZ-waarden van andere woningen inzien.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Wilt u als bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk verkopen? Dan vraagt u een vergunning aan.

 • Subsidies voor activiteiten

  De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Enkhuizen. Organisaties kunnen bij de gemeente Enkhuizen subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

 • Startersloket

  Denkt u na over het starten van een eigen onderneming? Als gemeente helpen wij u graag op weg.Via het Startersloket kunt u zich optimaal voorbereiden op de start van een eigen bedrijf. Het Startersloket biedt oriënteerde en startende ondernemers een online platform met veel praktische informatie, zoals een uitgebreid stappenplan, handige (reken)tools, kennisartikelen, blogs en ondernemersnieuws. Ook kunt u online…

 • Melden datalek

  U kunt een datalek melden bij de gemeente als u een mail of brief krijgt waarin informatie staat die een andere inwoner betreft. U kun uw melding online doen.

 • Asbestverwijdering

  Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • Vrijwilligers

  Hier vindt u informatie over vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage, vrijwilligerspunt, vrijwilligersspeld, verzekering voor vrijwilligers.

 • Afvalinzamelaar HVC

  Afvalinzamelaar HVC haalt het huishoudelijk afval in Enkhuizen op. De klantenservice van HVC helpt u graag bij vragen of problemen.

 • Vergunning of melding bedrijfsmatige activiteit (milieu)

  Een vergunning of melding bedrijfsmatige activiteit is nodig als u uw bedrijf uitbreidt of bedrijfsprocessen en activiteiten in uw bedrijf aanpast. Milieuaspecten en brandveiligheid zijn daarbij belangrijk.

 • Meteen melden

  Via deze pagina kunt u een melding maken van bijvoorbeeld losse stoeptegels of kapotte straatverlichting.