Zoekresultaat 11 - 20 van 36 resultaten

 • Marktplaatsvergunning

  Wilt u op de warenmarkt in Schiedam een plaats innemen? Dan kunt u een marktplaatsvergunning aanvragen. Let op! De marktstandplaats is iets anders dan een standplaatsvergunning. De standplaatsvergunning is een vergunning voor het verkopen van goederen of voedselwaren vanuit een kraam of kar via een...

 • Onroerendezaakbelastingen

  Bent u eigenaar van een woning of niet-woning (zoals een bedrijfspand)? Of bent u gebruiker van een niet-woning? Dan moet u de onroerende- zaakbelastingen betalen. Vanaf 2015 ontvangt u van de Regionale Belasting Groep (RBG) de aanslag onroerende-zaakbelastingen. Tarieven Het aanslagbedrag wordt...

 • Informatiestand plaatsen

  Aanvragen informatiestand Vraag de vergunning voor een informatiestand aan bij de gemeente. Vul het contactformulier in of neem telefonisch contact met ons op. Geef hierbij de volgende gegevens: De reden waarom u de informatiestand wilt plaatsen. De plek waar u de informatiestand wilt gaan plaatsen...

 • Precariobelasting

  Precariobelasting is een belasting die u betaalt voor het gebruik van grond die eigendom is van de gemeente. De gemeente heft bijvoorbeeld precariobelasting voor: Het plaatsen van voorwerpen op openbare gemeentegrond. Zoals uitstallingen en terrassen Het gebruik van openbare gemeentegrond voor een...

 • Tweede paspoort

  Tweede paspoort U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld als u vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. Paspoortpiek Van veel inwoners loopt binnenkort de geldigheid van hun...

 • Standplaatsvergunning

  Wilt u in de gemeente Schiedam met een kraam of verkoopwagen goederen of etenswaren verkopen (die niet op een weekmarkt staan)? Denk bijvoorbeeld aan bloemen, oliebollen, vis of ijs. Dan heeft u hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning aanvragen Gebruik het...

 • Ligplaatsen

  In de gemeente Schiedam is de Havenverordening Schiedam 2020 van toepassing. Beroepsvaart De gemeente Schiedam heeft het nautisch beheer van de zeehavens, de dienstverlening voor de beroepsvaart en de inning van zeehaven- en binnenhavengelden uitbesteed aan het Havenbedrijf Rotterdam N.V. In...

 • Erfpachtcontract

  Sommige huizen en kantoren in de gemeente Schiedam staan niet op eigen grond, maar op erfpachtgrond. Deze grond mag de erfpachter tegen vergoeding (de canon) gebruiken van de grondeigenaar. Soms is de canon voor een aantal jaren, bijvoorbeeld 50 jaar, vooruitbetaald. De gemeente is vaak de...

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige banen, bijvoorbeeld in het onderwijs, is de verklaring verplicht. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen, kan een bedrijf hierom vragen. U krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat u geen...

 • Dwangsom

  Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De gemeente komt aan die wens tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Daarom is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’...