Zoekresultaat 11 - 20 van 50 resultaten

 • Oudejaarsvuren

  Een vuurtje op straat op oudejaarsavond? Het lijkt misschien gezellig, maar de gevolgen zijn groter dan u denkt. Daarom zijn oudejaarsvuren niet toegestaan.

 • BIZ-bijdrage

  Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Ligt uw bedrijf binnen een BIZ? Dan kunt u een aanslag krijgen van de BIZ-bijdrage. De BIZ-bijdrage is bedoeld om de kosten te betalen van allerlei activiteiten in de openbare ruimte en op internet, voor betere leefbaarheid, de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Om dit te bevorderen wordt in een bepaald gebied binnen de gemeente Veendam de BIZ-bijdrage geheven. Door het innen van deze belasting ontstaat er een budget dat wordt gebruikt voor evenementen en activiteiten in het centrum ter bevordering van een bruisend Veendam.

 • Tapontheffing

  Wilt u drank zoals bier en wijn verkopen tijdens een evenement of feest? Bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Dan heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing geldt voor drank met minder dan 15% alcohol (zwak-alcoholische drank). U kunt de ontheffing voor een speciaal evenement aanvragen. Het evenement duurt niet langer dan 12 dagen achter elkaar. Iedere eigenaar en leidinggevende staat op de vergunning genoemd.

 • Evenementenverkeersregelaar aanstellen

  Om verkeersregelaars aan het werk te zetten, heeft u toestemming nodig. De gemeente waar het evenement plaats vindt, stelt een verkeersregelaar aan. Dit gaat via de organisatie van het evenement. De organisator van een evenement meldt de verkeersregelaars aan bij de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Daar kunnen ze ook de instructie volgen. Ze krijgen  een aanstelling voor 12 maanden. Dit kan dus voor meer dan 1 evenement zijn. Is een evenementenverkeersregelaar jonger dan 18 jaar? Dan mag hij of zij alleen werken op wegen waar niet harder dan 50 km per uur wordt gereden. En alleen als er bij duisternis of slecht zicht voldoende openbare straatverlichting is.

 • Speelautomaten toestemming

  Heeft u een horecabedrijf, zoals een café? En wilt u een gokautomaat plaatsen? Of heeft u een speelautomatenhal? Voor een gok- of kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Een kansspelautomaat of gokautomaat is bijvoorbeeld een fruitautomaat, een automaat waarmee iemand geld kan winnen. Voor een behendigheidsautomaat zoals een flipperkast heeft u geen vergunning nodig. De vergunning is persoonlijk. Hij staat dus op uw naam. U kunt hem niet aan een ander overdragen. De eigenaar van een gokautomaat moet ook een exploitatievergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

 • Bezwaar tegen gemeentebelasting

  Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen. Aan het begin van het jaar krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor: de OZB en de WOZ. Lees meer hierover bij de informatie over de Onroerendezaakbelasting. de afvalstoffenheffing de rioolheffing

 • Klachtenprocedure aanbestedingen

  Doet u zaken met de gemeente en bent u van mening dat een aanbesteding niet volgens de regels is verlopen, dan kunt u hierover een klacht indienen. De gemeente maakt in het kader van meer transparantie en professionalisering van haar inkoop bij het inkoopbeleid, de (EU) openbare opdrachten kenbaar aan leveranciers van diensten, producten en werken.

 • Nachtregister bijhouden

  U heeft een hotel, bed & breakfast of een ander bedrijf waar u gasten laat overnachten? Hou dan een nachtregister bij. Hierin staat: naam en woonplaats van uw gast of gasten wanneer ze bij u overnachten welk identiteitsbewijs ze bij zich hebben Soms moet u de gegevens uit het nachtregister laten zien aan 1 van onze medewerkers. Ook hulpdiensten, zoals de politie of brandweer kunnen ernaar vragen. Houdt u geen nachtregister bij? Dan kunt u een boete krijgen.

 • Terras voor uw zaak

  Wilt u een terras bij uw café of restaurant? Vraag dan toestemming. Vraag de toestemming ook bij ons aan als het terras op uw eigen grond staat.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  De Bbz is bedoeld voor mensen met een eigen bedrijf die niet voldoende inkomen hebben. U vraagt de Bbz aan bij de gemeente. De Bbz kan een krediet of een aanvulling op uw inkomen zijn. Wij beslissen wat voor soort Bbz u krijgt.