Zoekresultaat 11 - 20 van 145 resultaten

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen, dwangsom

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen.

 • Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

  Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

 • Kindpas

  De gemeente en Stichting Leergeld vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen met hun leeftijdgenoten. Want nu meedoen is straks meetellen. De Kindpas is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar in gezinnen met een laag inkomen. Op de pas staat een bedrag dat bij verschillende winkels besteed kan worden.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

 • Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit ingediend zijn. D

 • Begeleiding werken en leren

  Bent u jonger dan 27 jaar en hebt u geen diploma of startkwalificatie? Dan kunt u door een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie behalen. De gemeente biedt u hiermee extra ondersteuning.

 • Parkeren in Waddinxveen

  In de gemeente Waddinxveen zijn afspraken gemaakt over het parkeren van uw caravan. En over parkeren in een blauwe zone, in bermen of langs de openbare weg. Wilt u parkeren op een plek waar dit niet is toegestaan? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

 • Contact met de adviseurs

  Heeft u vragen over het bedrijfsleven in Waddinxveen of bent u op zoek naar goede en betaalbare arbeidskrachten? Onze adviseurs staan voor u klaar! Ook kunt u bij andere organisaties terecht met uw vraag: Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)Werkcafé Midden-HollandRegionaal Mobiliteitsteam (RMT)Stichting ZZP NederlandOndernemersfonds WaddinxveenOndernemerspleinStichting OndernemersklankbordWerkgeversServicePunt Midden-Holland (WSP)

 • Uitkering en heronderzoek

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.