Zoekresultaat 21 - 30 van 65 resultaten

 • Bezwaar tegen belastingaanslag of WOZ-beschikking

  Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of de daarop vermelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Afvalinzameling

  Gemeente Veldhoven zamelt huishoudelijk afval gescheiden in. Er zijn 3 soorten afvalcontainers voor laagbouw en bij appartementencomplexen zijn er (ondergrondse) afvalcontainers.

 • Tweede paspoort

  Als u voor uw beroep naar landen reist die met elkaar in conflict zijn. Of als u tijdelijk geen paspoort heeft vanwege een visumaanvraag.

 • Koninklijke onderscheiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een 'schouderklopje van de Koning' voor iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de samenleving.

 • Verhuizen naar Nederland

  Komt u in Nederland wonen? Laat u dan binnen 5 dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente Veldhoven

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven? En is uw inkomen langer dan 3 jaar lager dan 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.

 • WOZ en Onroerende Zaak Belastingen

  Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand of stuk grond. U kunt online een taxatieverslag opvragen.

 • AED

  Wilt u uw Automatische Externe Defibrillator (AED) ter beschikking stellen voor hulpverleners? Meld het apparaat dan aan op www.hartslagnu.nl. Deze site is gekoppeld aan de alarmcentrale voor hulpdiensten.

 • Omgevingsoverleg

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Het is lastig om er zelf achter te komen wat u wel of niet moet doen. Wij helpen u graag verder met uw vragen.