Zoekresultaat 21 - 30 van 60 resultaten

 • Regeling Erfgoedverbeeldingen

  Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord of een soort verbeelding, kan aandacht worden gegeven aan die verhalen.

 • Overlast afkomstig van een bedrijf

  Deze overlast bestaat uit bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast of lichtoverlast. Deze overlast moet u melden bij ODVeluwe.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U vraagt geheimhouding aan als u niet wilt dat maatschappelijke instellingen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen opvragen. Dit wordt ook wel verstrekkingsbeperking genoemd.

 • Incidentele subsidie

  Organisaties/particulieren kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige initiatieven die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Hebt u een goed initiatief en valt dit niet onder de al bestaande regelingen?

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft? Dit kunt u doen met een Bewijs van Nederlanderschap.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u al 3 jaar of langer (te) weinig inkomen? En heeft u geen kans om een hoger inkomen te krijgen? Dan kunt u 1x per jaar een extra bedrag krijgen. Dit noemen we de individuele inkomenstoeslag.

 • Monumentenaanwijzing

  De gemeente en het Rijk kunnen bouwwerken aanwijzen als monument. Daarnaast kan een eigenaar een verzoek indienen om een pand te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

 • Subsidie bijzondere bomen

  Apeldoorn kent ongeveer 6000 Bijzondere bomen. Daarvan is ongeveer de helft in particulier eigendom. Als eigenaar van één of meerdere Bijzondere bomen kunt u subsidie aanvragen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden en voor boomtechnisch onderzoek.

 • Grafrecht overschrijven

  Degene die een graf of nis op zijn naam heeft staan, noemen we een rechthebbende. De rechthebbende kan het grafrecht overschrijven. Als de rechthebbende is overleden, kan een bloed- of aanverwant tot de derde graad de rechten aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een Bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig.