Zoekresultaat 21 - 30 van 44 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden of het bewerken van asbesthoudende materialen.  Hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest Als de asbestvezels stevig vastzitten in het materiaal, hebben we het over hechtgebonden asbest. Hechtgebonden asbest hoeft u meestal niet direct (te laten) verwijderen. Is het asbest in goede staat en wordt het niet bewerkt? Dan levert het geen direct gevaar voor de gezondheid op. Bij niet-hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels niet vast aan het materiaal. De vezels kunnen dan gemakkelijk vrijkomen, daardoor zijn de gezondheidsrisico’s veel groter. Als particulier mag u geen niet-hechtgebonden asbest verwijderen van een bouwwerk. In dat geval moet u het materiaal afschermen of laten verwijderen. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering. Regelgeving Voor het werken met en aan asbesttoepassingen gelden zeer strenge regels. Deze regels staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Productenbesluit asbest, het Bouwbesluit 2012, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Arbeidsomstandighedenregeling en de bijbehorende certificatieschema’s. Wanneer mag een particulier zelf asbest verwijderen U mag als particulier op grond van het asbestverwijderingsbesluit 2005 zelf een beperkte hoeveelheid materiaal met asbest verwijderen. Maar let op: U moet altijd een sloopmelding doen bij de gemeente en toestemming krijgen. Dit proces kan tot 4 weken duren, dus doe op tijd uw melding. U mag asbest zelf verwijderen, als het materiaal niet is beschadigd en er geen asbestvezels vrij kunnen komen én wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden: Het gaat om het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen (niet zijnde dakleien) met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel. De asbestvezels moeten hechtgebonden zijn. Het materiaal moet afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw. De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader. Het gaat om het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking met een maximale oppervlakte van 35m2 per kadastraal perceel. Het materiaal moet afkomstig zijn uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw. De woning of het bijgebouw mag niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader. Sloopmelding Ook als u voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden om zelf als particulier asbest te mogen verwijderen, moet u eerst een sloopmelding indienen bij de gemeente. Bij de sloopmelding moeten tenminste de volgende gegevens toegevoegd worden: Aanvraagformulier sloopmelding. Situatietekening waarop aangegeven het bouwwerk, inclusief maatvoeringen (op schaal getekend) waarvan de asbest wordt verwijderd. Foto’s van het bouwwerk waarvan de asbest wordt verwijderd. De sloopmelding kunt u digitaal indienen via het Omgevingsloket. Liever handmatig invullen? U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via het Omgevingsloket en met alle benodigde stukken inleveren bij of toesturen aan de gemeente. Nadat de gemeente uw sloopmelding heeft ontvangen wordt er contact met u opgenomen om ter plaatse te beoordelen of u het asbest als particulier daadwerkelijk zelf mag verwijderen. Wanneer door de gemeente ter plaatse is vastgesteld dat u het asbest zelf mag verwijderen ontvangt u, uiterlijk 4 weken na het indienen van de sloopmelding, een acceptatie van de sloopmelding. Hierna u kunt starten met het verwijderen van de toegestane asbesthoudende materialen. Milieupark De asbesthoudende materialen moeten direct na verwijdering op locatie te worden verpakt in luchtdichte plastic. De gemeente stelt hiervoor gratis verpakkingsmateriaal beschikbaar.  Op vertoon van de sloopmelding kunt u de verpakte toegestane hoeveelheid asbesthoudende materialen vervolgens afvoeren naar het milieupark van de gemeente. Asbest laten verwijderen door gecertificeerd bedrijf Als u niet voldoet aan de voorwaarden om als particulier asbest te mogen verwijderen, dan moeten de asbesthoudende materialen worden verwijderd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Er moet ook een asbestinventarisatierapport worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.  Op www.ascert.nl, de website van de Stichting Certificatie Asbest, vindt u een overzicht van gecertificeerde bedrijven bij u in de buurt die u kunnen adviseren en de asbestsaneringen kunnen uitvoeren. Schakelt u een asbestsaneringsbedrijf in? Check dan of zij de sloopmelding voor u verzorgen. Moet u zelf de sloopmelding doen, regel dat dan minimaal 4 weken vooraf via het Omgevingsloket. Stuur dan ook het inventarisatierapport van de asbestsaneerder mee. Is uw sloopmelding nog niet compleet, dan neemt RUD Zuid-Limburg, namens de gemeente, contact met u op. Is uw melding compleet, dan beoordeelt en toetst RUD Zuid-Limburg uw sloopmelding. U hoort binnen 4 weken of uw toestemming krijgt om te slopen. De RUD Zuid-Limburg stuurt u een bewijs van ontvangst van uw sloopmelding. Vragen over een bedrijfsmatige sloopmelding? Heeft u vragen over een bedrijfsmatige sloopmelding? Neem dan contact op met de Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Zuid-Limburg. De RUD Zuid-Limburg houdt, namens de gemeente, toezicht op bedrijfsmatige asbestsaneringen vanaf het indienen van de sloopmelding tot en met het storten van de asbesthoudende materialen.  Kosten Aan de sloopmelding zelf zijn geen kosten verbonden. U betaalt zelf de kosten voor het verwijderen van asbest. Vragen? Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt kunt u contact  opnemen met de gemeente.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in de gemeente waar u woont. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. Kinderen moeten zelf meekomen bij het aanvragen. Aanvragen U maakt voor het aanvragen van uw paspoort een afspraak. Maak online een afspraak Afhalen Het afhalen van uw paspoort kan uitsluitend met afspraak. De afhaalafspraak wordt bij de aanvraag van uw paspoort direct gemaakt. Afhalen doet u persoonlijk. Kosten Voor een paspoort: Voor personen van 18 jaar en ouder: € 83,85. Spoedaanvraag € 140,90. Voor personen tot 18 jaar: € 63,40. Spoedaanvraag € 120,45 . U betaalt bij de aanvraag van uw paspoort contant of met uw pinpas. Meenemen Volwassenen Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die in uw bezit zijn, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Kinderen tot 18 jaar Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) van het kind, ook als deze zijn verlopen. Één goed gelijkende pasfoto in kleur, die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan alle eisen van de fotomatrix 2020. Schriftelijke toestemming (pdf, 31 kb) ingevuld door beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s). Let op: uw kind dient persoonlijk bij de aanvraag aanwezig te zijn. Spoedaanvraag Heeft u uw paspoort snel nodig dan kunt u een spoedaanvraag doen. Wanneer u de aanvraag vóór 14.00 uur doet dan kunt u uw paspoort de volgende werkdag ophalen. Als u uw oude paspoort kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren. Vreemdelingen- of Vluchtelingenpaspoort Zie Vreemdelingen- of Vluchtelingenpaspoort voor meer informatie. Paspoort kwijt of gestolen? Bent u uw paspoort kwijt of is uw paspoort gestolen? Of maakt iemand er misbruik van? Doe dan een melding van vermissing en verklaar uw paspoort ongeldig. Melden vermissing paspoort (inloggen met DigiD) Aanvraag lukt niet Heeft u geen DigiD en/of lukt de aanvraag niet online? Maak dan een afspraak bij de gemeente. Voor het maken van de afspraak neemt u telefonisch contact op met de gemeente via (045) 527 85 55.  Wij verzoeken u vooraf aan uw bezoek het 'Formulier melding vermissing reisdocument of rijbewijs (pdf, 237 kb)' uit te printen, in te vullen en mee te nemen. Meer informatie Een paspoort is tien jaar geldig als u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent. Een paspoort is vijf jaar geldig als u bij de aanvraag jonger bent dan 18. Alles over paspoorten Reizen met kinderen Noodpaspoort

 • Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

  In de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2.10) staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt o.a. bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen. De vergunning vraagt u tenminste 3 weken van te voren aan. Vergunning voor het plaatsen van voorwerpen Wilt u een voorwerp op of aan de weg plaatsen? Dan heeft u meestal een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van goederen, bouwmaterialen en materieel (zoals containers of hijskranen) op trottoir of op de weg. Wanneer heeft u geen vergunning nodig? Indien u goederen, bouwmaterialen of materieel korter dan een week plaatst, heeft u geen vergunning nodig wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: Het mag geen schade toebrengen aan de weg. De voorwerpen mogen niet op de rijbaan worden geplaatst. De voorwerpen mogen geen gevaar voor het gebruik van de weg opleveren. Op het trottoir dient voldoende ruimte over te blijven voor rolstoelgebruikers. Twijfelt u of u wel of geen vergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente. Aanvragen Digitaal Aanvraagformulier plaatsen van voorwerpen op of aan de weg Kosten Het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg kost € 134,45. Meer informatie De regels voor een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vindt u in de Algemene plaatselijke verordening .

 • Horecabedrijf starten

  Indien u een horecazaak wilt beginnen, krijgt u te maken met diverse wetten en regels. Wetten en regels Een aantal van deze wetten en regels waarmee u rekening dient te houden bij het starten van een horecabedrijf zijn: Bestemmingsplan Brandveiligheid Milieu Horecabedrijf exploitatievergunning Alcoholvergunning Wet Bibob. Aanvragen voor het verkrijgen van een exploitatievergunning en een alcoholvergunning zullen worden getoetst aan de Wet Bibob. Dit betekent dat aanvragers een vragenformulier moeten invullen en de daarbij gevraagde gegevens dienen aan te leveren. Terras Gokautomaten (Ver)bouwen en reclame. Het kan zijn dat voor het (ver)bouwen van het pand en het plaatsen van reclame een omgevingsvergunning nodig is. Legeskosten. Voor het in behandeling nemen van aanvragen voor verschillende bovengenoemde vergunningen of meldingen bent u legeskosten verschuldigd. De tarieven kunt u vinden in de legesverordening van de gemeente Brunssum. Ondernemersloket Wij adviseren u om tijdig contact op te nemen met het ondernemersloket van de gemeente Brunssum voor het starten van een horecabedrijf. Neem voor het maken van een afspraak contact op met de gemeente.   

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Aanvragen Persoonlijk U maakt voor het persoonlijk aanvragen aan de balie eerst een afspraak. Voor deze aanvraag heeft u een ingevuld aanvraagformulier nodig. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van degene die de VOG van u wil hebben. U kunt het formulier ook downloaden op justis.nl. De organisatie die de VOG van u wil hebben, moet het formulier eerst helemaal invullen en ondertekenen. Pas daarna kunt u de aanvraag doen. Maak online een afspraak Digitaal Het is ook mogelijk dat u een digitaal formulier ontvangt via bijvoorbeeld uw (nieuwe) werkgever. De VOG wordt dan middels die link digitaal aangevraagd, zonder tussenkomt van de gemeente. Kosten Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. Indien de organisatie die de VOG nodig heeft aangesloten is bij de COVOG, kunt u de VOG digitaal aanvragen (vraag dit na bij uw organisatie). Deze bedraagt € 33,85. De VOG voor bedrijven kost € 207,-. De VOG voor vrijwilligers is gratis wanneer de vrijwilligersorganisatie is aangemeld bij www.gratisvog.nl. Meenemen Het ingevulde aanvraagformulier Een geldig identiteitsbewijs (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Komt u het uittreksel voor iemand anders aanvragen Het ingevulde aanvraagformulier Een ingevulde schriftelijke machtiging (pdf, 446 kb) Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde (Paspoort, ID-kaart of rijbewijs) Online VOG check Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig voor een baan of stage en wilt u vooraf weten wat u kansen zijn om een VOG te krijgen dan kunt u de VOG-check doen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of u een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.  Wilt u kijken wat uw kansen zijn om een VOG te krijgen, doe dan de VOG-check. Meer informatie Verklaring Omtrent het Gedrag op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Parkeerontheffing blauwe zone

  In Brunssum is géén betaald parkeren. Wel telt de gemeente een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze blauwe zones mag gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). Parkeerschijfzones Brunssum telt een aantal parkeerschijfzones (blauwe zones). In deze zones mag slechts gedurende beperkte tijd geparkeerd worden (u dient daarvoor te beschikken over een parkeerschijf). De aangewezen blauwe zones in Brunssum zijn: Lindeplein Doorvaartplein parkeerplaats Hokkelbergh parkeerplaats Wilhelminaplein parkeerplaats Koutenveld (gedeeltelijk) parkeerstrook in de Rumpenerstraat parkeerstrook in de Kerkstraat parkeerstrook in de Schildstraat parkeerstrook in een deel van de Kerkeveldstraat parkeerstrook Ir. Op den Kampstraat Ontheffing Binnen de gemeente Brunssum zijn een aantal gebieden aangewezen waarvan bewoners een ontheffing kunnen aanvragen op de tijdbeperking voor een bijhorende blauwe zone. Deze aangewezen gebieden en bijhorende blauwe zones zijn hieronder in de tabel te zien. Aangewezen gebied Toegewezen parkeerlocatie Kerkstraat 1a t/m 304 en Schiffelerstraat 1 t/m 15 (oneven) Koutenveld Raadhuisstraat 4 t/m 12, Kerkstraat 7, 15, 19 en Schiffelerstraat 1C, 1E, 1F Hockelbergh Wilhelminastraat 1a t/m 1c, Julianastraat 47 t/m 59 en Pastoor Savelbergstraat 51 t/m 151 Wilhelminaplein Koutenveld 2 t/m 6 (even), Schiffelerstraat 12 t/m 20 (even), Victoria 2 t/m 10 (even) Victoria (tijdelijk) Doorvaartstraat 15 t/m 21 en Passage 12 t/m 50 Doorvaartplein Ir. Op den Kampstraat 1 t/m 70 Ir. Op den Kampstraat Lindeplein 1 t/m 33 Lindeplein (1a en 1c) Een grafische weergave van het aangewezen gebied is onderaan deze pagina te vinden. Per woning wordt maximaal één ontheffing op kenteken verstrekt. De ontheffing is 1 jaar geldig met een vaste looptijd van 1 januari tot en met 31 januari in het volgende jaar.  Voorwaarden De aanvraag van een parkeerontheffing wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: Aanvrager moet ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Brunssum en binnen het aangewezen gebied wonen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van de bijhorende parkeerschijfzone. Aanvrager moet voor het parkeren afhankelijk zijn van één van de parkeerpleinen waar de parkeerschijfzone van kracht is. De aanvrager mag dus niet beschikken over een eigen parkeerplaats, oprit of garage. Aanvrager moet het voertuig op eigen naam hebben staan. Aanvrager kan niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid, al dan niet op eigen erf. Per parkeerlocatie zijn een maximumaantal ontheffingen uit te geven. Wanneer dit aantal wordt overschreden zal de aanvraag worden geweigerd en wordt u op een wachtlijst geplaatst. Aanvragen Digitaal Uw aanvraag kunt u digitaal indienen. Aanvragen of wijzigen ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) (inloggen met DigiD) Post Beschikt u niet over DigiD? U kunt dan ook het aanvraagformulier ontheffing parkeerschijfzone (blauwe zone) downloaden en naar de gemeente sturen. Wijziging kenteken doorgeven Bent u in het bezit van een ontheffing en wilt u een wijziging van het kenteken van uw auto doorgeven? Ook dit kan via het digitale formulier of het analoge formulier. Kosten Een parkeerontheffing kost € 11,75. Aangewezen gebied Meer informatie Beleidsregels parkeerontheffingenbeleid parkeerschijfzones centrum gemeente Brunssum 2020 

 • Erkenning

  Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent: het kind krijgt wederzijds erfrecht er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind het kind kan uw achternaam krijgen U dient uw kind persoonlijk te erkennen aan de balie bij de gemeente. Erkenning doorgeven U maakt voor het erkennen van uw kind een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten De erkenning kost niets. Meenemen een geldig identiteitsbewijs van erkenner en biologische moeder, of een kopie hiervan toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind) Erkennen voor de geboorte Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is. Erkennen bij of na de geboorte Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.  Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.  Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. Achternaam kind De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar de gemeente. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. Ouderlijk gezag Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank. Meer informatie Erkenning op Rijksoverheid.nl

 • Buitenlands rijbewijs omwisselen

  U doet een aanvraag voor het omwisselen van uw buitenlands rijbewijs bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De RDW stuurt u, als alles akkoord is, binnen 10 werkdagen een brief waarin staat wanneer u uw Nederlandse rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente. Alle informatie hierover kunt u vinden de website van de RDW. Omwisselen rijbewijs U maakt voor uw aanvraag voor het omwisselen een afspraak.  Maak online een afspraak Kosten Omwisselen rijbewijs: € 51,10.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Woningen en andere gebouwen hebben daarvoor een aansluiting op het gemeentelijk riool. Aanvraag (nieuwe) rioolaansluiting Digitaal Aanvraagformulier rioolaansluiting (inloggen met DigiD) E-mail of post Aanvraagformulier rioolaansluiting (pdf, 161 kb) Kosten De kosten voor een rioolaansluiting kunt u vinden in de legesverordening. Voorwaarden De gemeente handhaaft bij het aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting een aantal Algemene voorwaarden. Rioolonderhoud De eigenaar en/of gebruiker van een pand is verantwoordelijk voor het gebruik van de rioolaansluiting. Constateert u een verstopping? Onderzoek waar de verstopping zit. U kunt hier eventueel een particulier bedrijf voor inhuren. De verstopping kan op eigen of gemeentelijk terrein zitten. Zit de verstopping op eigen terrein? Dan moet u de kosten zelf betalen. Is het gemeentelijk deel verstopt? De gemeente zal (indien er sprake is van een defect) het defect herstellen op basis van kosten van ongelijk.  Als u op het drukriool bent aangesloten kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Gebruiksmelding besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

  Vanaf 1 januari 2018 geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U moet een gebruiksmelding indienen wanneer er op grond van andere wetgeving geen brandveiligheidseisen zijn gesteld. U doet deze gebruiksmelding minstens 4 weken voordat u gebruik maakt van de tijdelijke verblijfsruimte op een plaats. Melding indienen Voor het indienen van de melding vult u het meldingsformulier in. Formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 246 kb) Het ingevulde formulier kunt u sturen naar loketvergunningen@brunssum.nl. Levert u het liever persoonlijk in? Maak dan telefonisch een afspraak. Wanneer is een melding verplicht? Er moet een gebruiksmelding ingediend worden wanneer er een activiteit georganiseerd wordt: op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een feestweide, bijeenkomsttent, tribune, podium plaatst; of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is; of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend en ten minste één van de onderstaande situaties optreedt: in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen; in de tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen; een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen. een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Wat heb ik nodig? Voeg de volgende bijlagen toe bij uw melding: Situatieschets met noordpijl. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m2 zijn aangegeven. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen, waarbij de hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven: de voor personen beschikbare oppervlakte; de gebruiksbestemming; de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen bedoelde inrichtingselementen en indien aanwezig: brand- en rookwerende scheidingsconstructies; vluchtroutes; draairichting van de doorgangen als bedoeld in artikel 4.16; nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan; vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15; noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3; brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4:20, en brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24. Wat kost het? Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden. Vragen over deze pagina? Of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op.