Zoekresultaat 21 - 30 van 40 resultaten

 • Vrijburgh 3

  In 2007 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Vrijburgh, genoemd naar de monumentale boerderij midden in dit gebied. De ontwikkeling van Vrijburgh is gefaseerd opgepakt en bestaat uit drie fasen. Het eerste deel, Vrijburgh 1, is inmiddels gerealiseerd. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is nu in uitvoering. Meer hierover leest u op de pagina van Vrijbugh 2.  Met Vrijburgh 3 willen we een bijzondere en een aantrekkelijke wijk creëren binnen het bestaande groen met een opvallend innovatief en duurzaam karakter en een eigenzinnige beleefkwaliteit. Ook wordt het een kindvriendelijke wijk zonder doorgaande wegen, veel doorgaande wandel- en fietspaden en met speelvoorzieningen.  Waar ligt Vrijburgh 3 Vrijburgh ligt direct ten noorden van het Fennepark en ten oosten van het Burmaniapark. Hoe ziet Vrijburgh 3 er straks uit? Met de ontwikkeling van Vrijburgh 3 willen wij vooral aansluiten bij de landelijke innovatieve ontwikkelingen, bij de gemeentelijke Omgevingsvisie Smallingerland en bij de gemeentelijke peiling naar de behoefte aan nieuwe woonvormen. De behoefte aan ruimte voor groepswonen, generatie wonen, Kleinere levensloopbestendige woningen, collectief opdrachtgeverschap, woningcoöperaties van groepen eigenaar/bewoners etc. In de plannen voor de nieuwbouw in Vrijburgh 3 staan maximaal 150 woningen gepland.  Het hoofdprincipe voor de invulling van Vrijburgh 3 is 'landschappelijk wonen'. De woongebieden worden ingevuld met een woningbouwprogramma die zoveel als mogelijk bestaat uit woonvormen of -typen die er tot nu toe nog niet zijn in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan groepsgewijs of collectief wonen, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, experimenteel duurzaam (zelf) bouwen, nieuwe groepshuisvesting (voor bijvoorbeeld senioren) of begeleid (zorg)wonen. Het kan hierbij gaan om grondgebonden woningen met een private of collectieve tuin, maar ook om een enkele gestapelde woonvorm. De stedenbouwkundige gedachte is dat een grote diversiteit in het woonprogramma en de woningtypes de wijk flexibel en leefbaar maakt, ook op de lange termijn. Ook zorgt dit gevarieerde aanbod er voor dat de wijk aantrekkelijk zal zijn voor meerdere doelgroepen.  Vijf deelgebieden Binnen de bestaande verkaveling en landschapsstructuur zijn verschillende deelgebieden gedacht. Op basis van de ruimtelijke hoofdstructuur bevinden zich hierbinnen min of meer vrij indeelbare uitgeefbare woongebieden waarbinnen een woningbouwprogramma kan worden uitgewerkt.  Wat betreft het woningbouwprogramma per deelgebied wordt aan een groot pallet aan woningtypes en woonmilieus gedacht. Van lage individuele levensloopbestendige woningbouw in het groen tot individuele en grotere bebouwing, maar ook aan klein wonen. De wijk kenmerkt zich door de verschillende deelgebieden die elk hun eigen unieke karakter heeft. Vrijburgh 3 kent de volgende invulling: 1.     Wonen in de Wig – lage (levensloopbestendige) woningen in collectief groen. 2a.     Wonen aan groen of water – 6 vrijstaande projectwoningen. 2b.    Wonen aan groen of water – Locatie voor CPO-initiatieven. Vrijstaand, twee onder een kap of geschakeld. 3a.    De Middenzone – Betaalbare woningbouw (huur). 3b.    De Middenzone – Gezamenlijk wonen appartementen of geschakeld wonen. 4.    Klein wonen – Ruimte voor klein wonen die als strooigoed in het groen liggen. 5a.    Solitairen – Ruimte voor collectief wonen. 5b.    solitairen – Ruimte voor zorg gerelateerd woonvormen of individueel. In het concept beeldkwaliteitsplan staan de vijf deelgebieden verder uitgelegd.  Planning Momenteel zijn we bezig om de stukken voor de besluitvorming van het bestemmingsplan rond te krijgen. Onder voorbehoud wordt deze in het vierde kwartaal van dit jaar (2024) vastgesteld. Vervolgens kunnen we de verkoop opstarten. Verder kunnen we aan de slag om de grond bouwrijp te maken.  Meer informatie en op de hoogte blijven? Wilt u op de hoogte blijven van het project Vrijburgh 3? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt nog niet maandelijks, maar wel als we weer iets nieuws te vertellen hebben.  Aanmelden nieuwsbrief Of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel met 0512 581 234

 • Centrale opvang vluchtelingen

  Crisisnoodopvang van vluchtelingen gaat om tijdelijke opvang van enkele weken als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) mee bezig is. Deze vorm wordt nu binnen de gemeente geboden. Ook hebben we reguliere opvang: een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd. In een asielzoekerscentrum worden asielzoekers opgevangen die in de asielprocedure zitten of inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen en wachten op een woning. 

 • De visie van Smallingerland

  In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk.  Eén visie: De mens voorop  Als één organisatie werken wij vanuit één visie, DE MENS VOOROP. Vanuit deze gedachte zetten wij ons in voor een plek voor iedereen in een leefbaar Smallingerland. 'De mens voorop' bestaat uit de samenlevingsvisie (met daarin 8 maatschappelijke ambities) én een organisatievisie (met daarin 8 handvatten voor de organisatie), zodat we onze maatschappelijke ambities ook waar kunnen maken. De centrale waarden in onze visie zijn: Persoonlijk, Samen en Doen. De Samenlevingsvisie Bestaat uit 8 maatschappelijke ambities. Vier ambities daarvan zijn verwoord in de Sociale Koers: inwoners van Smallingerland horen een zeker bestaan te hebben, er toe te doen, er bij te horen en zich goed te voelen. De andere 4 ambities zijn verwoord in de Omgevingsvisie: het behouden en ontwikkelen van onze gemeente met extra oog voor de stad Drachten, de maakindustrie, wijken en dorpen en het buitengebied.   Samenlevingsvisie downloaden Sociale Koers De samenlevingsvisie is verder uitgewerkt in een Sociale Koers. Met deze koers bepalen we hoe we inspelen op ontwikkelingen in Smallingerland. De koers geeft aan wat we als samenleving met elkaar willen bereiken, wat we belangrijk vinden en waar we nog aan moeten werken. Sociale Koers downloaden Koersplan downloaden De Organisatievisie Alles is er op gericht onze maatschappelijke ambities waar te maken. Daartoe zorgen we voor een zo goed mogelijke organisatie. Dat doen we vanuit onze organisatievisie, waarin we 8 handvatten voor hoe we (samen-)werken in onze organisatie hebben opgenomen. Vier van de handvatten gaan over Dienstverlening: gastvrij, ondernemend, deskundig en werken vanuit eenvoud. Hier werken we aan via het programma GOED! De andere 4 handvatten gaan over de organisatie: samenwerken, eigenaarschap, waarmaken en werken vanuit de bedoeling. Hier werken we aan via het programma Klaar voor de Toekomst. Uw bijdrage Heeft u de visies of Sociale Koers bekeken en heeft u een idee of aanvulling? Laat het ons weten. Reageren op de visie

 • Emigratie doorgeven

  Vertrekt u vanuit gemeente Smallingerland naar het buitenland? Of gaat u minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Meld dit dan in de laatste week vóór de vertrekdatum bij de gemeente. Emigratie doorgeven Kosten Kosten emigratie doorgeven     Emigratie doorgeven: geen kosten Internationaal bewijs van uitschrijving € 7,20   Benodigdheden Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart; Gegevens over waar u naartoe gaat. Dus: naar welk land u gaat, wat uw eerste adres daar is en wanneer u verhuist. Wat u moet weten Blijft er iemand of meerdere personen achter op uw adres? Alle personen die vertrekken doen in dat geval persoonlijk aangifte. Dit geldt ook voor minderjarigen. Plan een afspraak binnen een week voor uw vertrek; U geeft uw nieuwe land en uw eerste adres in dat land aan de gemeente door; Uw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of uw belastingen; De emigratiedatum kan niet met terugwerkende kracht verwerkt worden. Dit betekent de datum van de aangifte gelijk is aan de datum van het vertrek. Wie kan een emigratie doorgeven Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door; Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door; Bewindvoerders geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld; Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16) die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven; Echtgenoten of geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven.  

 • Kamers met Aandacht

  Heeft u een kamer over die u zou willen verhuren aan een jongere? En vindt u het leuk om ervoor te zorgen dat deze jonge huurder zich thuis voelt?  Of ben jij een jongere tussen de 18 en 23 jaar en kom jij uit de jeugdzorg? Wil je graag een kamer huren bij een particulier die jou opneemt in zijn/haar gezin/huishouden? Dan is Kamers met Aandacht iets voor jou! Samen met zorgaanbieders Kamers met Aandacht is als initiatief eerder in andere steden gestart en heeft inmiddels bijna 200 jongeren gekoppeld aan verhuurders. In Smallingerland gaat het om een pilot van twee jaar, waarin Stichting Kamers met Aandacht samen met zorgaanbieders op zoek gaat naar kamers voor jongeren in Smallingerland. Met als doel de jongeren te begeleiden naar volledig zelfstandig wonen. Kamer verhuren? Wilt u graag een kamer verhuren aan een jongere tussen de 18 en 23 jaar? En vindt u het leuk om ervoor te zorgen dat deze jonge huurder zich thuis voelt? De jongere komt uit de jeugdzorg, heeft werk of gaat naar school en heeft geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat. Maak het verschil en meldt u zich aan bij Kamers met Aandacht! Het verhuren van een Kamer met Aandacht Iedereen kan een Kamer met Aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een Kamer met Aandacht worden. Heeft u een gezin en een zolderkamer over, bent u alleenstaand of al wat ouder en mist u een jongere in huis? Alles is mogelijk! Voorwaarde is wel dat u de kamer minimaal één jaar verhuurt en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat de landelijke huurcommissie adviseert. Wat ook goed is om te weten is dat het verhuren van een kamer met aandacht voor u als verhuurder geen invloed heeft op uw huurtoeslag. Aandacht en begeleiding De jongere krijgt het eerste half jaar begeleiding van een eigen hulpverlener. En met een beetje persoonlijke aandacht bouwen ze een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan. Deze persoonlijke aandacht kunt u als verhuurder geven, maar natuurlijk ook uw huisgenoten zoals kinderen, huisdieren, opa en oma et cetera. Zorgvuldig gekoppeld U wordt zorgvuldig gekoppeld aan een huurder, waarbij u zelf bepaalt hoeveel 'aandacht' u wil bieden en op welke manier. Bovendien blijft de coördinator van Kamers met Aandacht betrokken tijdens het gehele huurcontract, dus u hebt altijd iemand om op terug te vallen, mocht dit nodig zijn. Nieuwsgierig geworden? Bent u geïnteresseerd om een kamer aan een jongere te verhuren kijk dan voor meer informatie op kamersmetaandacht.nl, neem contact op via info@kamersmetaandacht.nl of bel tel. 06 11 13 46 85. Kamer huren? Je kunt een Kamer met Aandacht huren als je tussen de 18 en 23 jaar bent en uit de jeugdzorg komt. Naast een fijn thuis krijg je het eerste half jaar begeleiding van je eigen hulpverlener. En als jij het leuk vindt om ook de verhuurder te helpen met dagelijkse dingen, dan mag dat. Misschien ben jij bijvoorbeeld een kei in computers en is de verhuurder daar erg mee geholpen. Lees meer over het huren van een Kamer met Aandacht Verhuurders en jongeren zoals jij worden zorgvuldig gekoppeld, waarbij verhuurders zelf kunnen aangeven hoeveel 'aandacht' zij willen/kunnen bieden en op welke manier. Maar ook jij kunt aangeven wat je graag zou willen: wel of geen huisdier in huis, samen eten of juist niet. Maar ook of je bij een ouder iemand wil wonen of juist in een gezin met kinderen. Huur en dagbesteding Je betaalt gewoon maandelijks huur voor je kamer (met een maximum van 450 euro, afhankelijk van het type kamer) en je moet ervoor zorgen dat je werk hebt of naar school gaat. Ook is het belangrijk dat je geen problematiek hebt die het dagelijks functioneren in de weg staat. Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met jouw begeleider en geef aan dat je je wilt aanmelden bij Kamers met Aandacht. Wil je meer informatie? Kijk dan op kamersmetaandacht.nl. Neem contact op via info@kamersmetaandacht.nl of bel naar tel. 06-11134685.  

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een verzoek verkennen initiatief heeft ingediend, dan vragen we de welstandscommissie om advies.  Agenda welstandsvergadering Op maandag 17 juni wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld: Welstand- en reclamenota Heidbuorren 14 Rottevalle, de bouw van een nieuwe woning met garage/schuur     Nijewei 76 Boornbergum, de bouw van een woning     Stationsweg 64 Drachten, renovatie Van Haersmapark Pier Panderstraat 3 Drachten, de bouw van een basisschool, kinderopvang en gymzaal     Boterbloem (10) Drachten, de bouw van een woning Schoolstraat 8 Drachten, verbouw-uitbreiding woning  Kommisjewei 32 Opeinde, de bouw van een schuur  Kraaiheide (B7807) Drachten, de bouw 2 nieuwe kantoorpanden Omloop 42 Drachten, het plaatsen van kozijnen en het aanpassen van de gevelbekleding Boterbloem (6) Drachten, de bouw van een nieuwe woning De Feart 53 Drachtstercompagnie, bouwen wintergarten                 Achterwei 24 Oudega, bouwen woning Peansterdyk 4 Goengahuizen, vergroten schuur     Noorderdwarsvaart 217 Drachten, realiseren kantine Folgersterloane 92 Drachtstercompagnie, vergroten van het aantal kennels De Friso 8a Drachten, het plaatsen van een kap op de garage                 De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.

 • Bestuursrapportage

  In de bestuursrapportage leest u wat de stand van zaken is van de plannen uit de begroting en hoe de gemeente er financieel voor staat. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad daar twee keer per jaar over in een bestuursrapportage. De gemeenteraad kan vervolgens de bestuursrapportage vaststellen. De eerste bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de begroting gedurende de periode van januari tot en met april.   Bestuursrapportage 1

 • Geboorte-, huwelijks- en echtscheidingsakte

  De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. Een afschrift of (internationaal) uittreksel burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis was. Dat kan online met DigiD. We doen ons best om het uittreksel binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Uittreksel (afschrift) burgerlijke stand aanvragen Kosten € 16,60 Afschrift of uittreksel Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een fotokopie van de akte. Het heeft een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit afschrift is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Een afschrift in een andere taal kunt u zelf laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. Een uittreksel is wel in meerdere talen beschikbaar. Aanvragen voor iemand anders Een afschrift of uittreksel van een akte uit de burgerlijke stand kunt u aanvragen voor uzelf, uw ouders of uw kinderen. Als u iemand machtigt, mag diegene ook een afschrift of uittreksel van uw akte aanvragen. En soms mag een belangrijke instantie uw afschrift aanvragen. Bijvoorbeeld een advocaat als u betrokken bent bij een rechtszaak.  Aanvragen in gemeentehuis Een afschrift of uittreksel kunt u ook aanvragen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee. Aanvragen vanuit het buitenland Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Vraag het uittreksel burgerlijke stand aan via gemeente@smallingerland.nl. Geef in de e-mail aan waar u het uittreksel voor nodig heeft. Voeg een kopie bij van uw identiteitsbewijs en onderteken uw aanvraag. We doen ons best om het uittreksel en de factuur binnen 5 werkdagen op te sturen. Uittreksel BRP Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Smallingerland woont? Vraag dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aan.

 • Bodeminformatie aanvragen

  Wanneer u een huis of een stuk grond koopt zijn verschillende gegevens belangrijk. Denk aan het omgevingsplan, bodeminformatie en gegevens over de onderhoudstoestand. Veel informatie kunt u zelf gratis opzoeken.  Bodemgegevens kunt u gratis opzoeken via het landelijk Bodemloket, de Bodematlas van de provincie Fryslân en de website van Grondverzetviewer Fryslân.  U kunt bodeminformatie ook bij ons opvragen. Dat kost € 60,50 per perceel. Daarvoor krijgt u van ons:  Welke bodembedreigende activiteiten er bekend zijn op de locatie Welke resultaten van bodemonderzoeken er zijn op de locatie en of daarbij verontreinigingen zijn gevonden Of er dempingen (bv van een voormalige sloot) of ophooglagen (grond of afval) zijn op de locatie Of er ondergrondse tanks op de locatie zijn of zijn geweest In welke kwaliteitszone(s) de locatie valt: wonen, industrie of landbouw/natuur U ontvangt de informatie binnen 3 werkdagen.  Bodeminformatie aanvragen Omgevingsplan Het omgevingsplan kunt u bekijken  in het omgevingsloket  Beperkingen Via het Kadaster kunt u veel informatie aanvragen. U kunt onder andere zien of er beperkingen zijn op een pand of stuk grond. Voorbeelden van beperkingen: pand is een monument (Rijk, Provincie en gemeentelijk)  grond is vervuild (bodemverontreiniging) pand of erf is gesloten op last van de burgemeester vanwege bijv. Opiumwet of wet Bibob gemeente heeft voorkeursrecht op de grond verbod om te verbouwen (bouwstop) verbod om te kappen verbod om in een pand te wonen recht van overpad of opstal

 • Duurzaamheid

  Veel inwoners van Smallingerland maken al duurzame keuzes. Ze leggen zonnepanelen op het dak, isoleren hun huis, rijden in een elektrische auto, delen spullen met elkaar, en kopen lokaal en verantwoord eten. Anderen halen tegels uit de tuin en maken ‘m groener en koeler. Dat werkt aanstekelijk. Anderen doen óók graag mee. Maar niet iedereen kan dat meteen. Sommigen hebben de (financiële) middelen niet, anderen een gebrek aan tijd of kennis, en weer anderen zien hindernissen in wet- en regelgeving. Daarom helpt de gemeente inwoners en ondernemers op weg. Tips, advies en subsidie Bij ons vindt u tips en adviezen, we verstrekken subsidies en leningen, en informatie over de aankomende projecten, de mogelijkheden om mee te denken en te doen. Want alleen samen kunnen we stappen zetten. Wilt u ook een groene, schone en sociale toekomst in Smallingerland? Check de tips op de website Duurzaam Smallingerland. Of kom naar een informatiemarkt, en benut de vele kansen die er zijn. Klimaatadaptatieplan Het doel van gemeente Smallingerland is dat we in 2050 de bebouwde omgeving in Smallingerland zo hebben ingericht dat deze bestand is tegen weersextremen en dat de biodiversiteit is hersteld. Dankzij ons Klimaatadaptatieplan hebben we maatregelen genomen om wateroverlast, hittestress en droogte tot een acceptabel niveau te beperken. Dit zorgt voor een aangenaam leefklimaat voor zowel mensen als dieren. Bovendien hebben we de daling van de biodiversiteit weten om te buigen naar een positieve trend. Benieuwd naar hoe we dit gaan doen? Lees het volledige klimaatadaptatieplan op Duurzaam Smallingerland.