Zoekresultaat 21 - 30 van 47 resultaten

 • Bijstand, vrijwilligerswerk

  Als u een bijstandsuitkering ontvangt en wilt u vrijwilligerswerk doen, dan moet u vooraf toestemming vragen aan de KempenPlus.

 • Automatische incasso, machtiging

  U geeft de gemeente met een machtiging toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

 • Rioolverstopping

  Als het riool verstopt is, lost de gemeente óf de terreineigenaar dit op, afhankelijk van de locatie van het verstopte riool.

 • Belastingen, betalingsregeling

  Gemeentelijke belastingen kunnen in één keer of in termijnen betaald worden. In dat laatste geval kan een betalingsregeling aangevraagd worden.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

  Een kopie van de aanslag OZB kan opgevraagd worden bij de gemeente. Deze is bijvoorbeeld nodig bij het verkopen van een woning.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als verwacht wordt dat er geluidsoverlast plaats zal vinden bij bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of een evenement, is een ontheffing nodig.

 • Sociale huurwoning

  Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.

 • Asbest herkennen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.

 • Geluidswagen gebruiken

  Er is een ontheffing nodig om met een geluidswagen door de straten te rijden om oproepen of muziek te laten horen. Zonder ontheffing is dit verboden.

 • Milieu Informatie Centrum (MIC)

  Het MIC kan u helpen bij vragen en klachten omtrent de afvalinzameling.