Zoekresultaat 21 - 23 van 23 resultaten

  • Verklaring omtrent gedrag

    Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U hebt een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en neem het mee naar uw afspraak in het gemeentehuis.

  • Reststroken gemeentegrond aankopen

    Veel inwoners van de gemeente Drimmelen hebben grenzend aan hun woning een reststrook gemeentegrond liggen of in gebruik. Dit gebruik is geregistreerd of ongeregistreerd. De gemeente verkoopt deze reststroken grond. Verkopen van reststroken kan alleen onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de 'beleidsnota reststroken 2016'.

  • Toestemming reisdocument voor kinderen

    Als beide ouders moet u toestemming geven voordat uw kind een reisdocument kan krijgen. Voor een paspoort is dit nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar. Dit geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag hebben. Heeft een ouder geen gezag, dan hoeft hij of zij geen toestemming te geven. Heeft iemand anders dan de ouders het gezag, bijvoorbeeld bureau Jeugdzorg? Dan moet deze gezaghouder schriftelijk toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft.