Zoekresultaat 21 - 24 van 24 resultaten

 • Kind erkennen

  Door een kind bij de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig. Bent u niet getrouwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen. U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt automatisch de achternaam van de biologische moeder. Erkent de vader het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. Datzelfde geldt ook voor de meemoeder. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Vanaf 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie. Extra informatie voor lesbische stellen: Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van hen het kind mag erkennen. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee. Zo toont u aan dat de zaaddonor onbekend is. U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland Dat kan voor of na de geboorte. Wilt u uw kind bij ons erkennen? Maak dan een afspraak. Afspraak maken Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren. Voor de naamkeuze geeft u de achternaam van uw (ongeboren) kind door aan de gemeente. Wat zijn de voorwaarden? De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn: U bent 16 jaar of ouder; U bent geen familie van de moeder; Er zijn niet al 2 ouders; Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning; Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig. De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn: Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze; Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam. Wat zijn de kosten? De erkenning van een kind kost niets. Een uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 15,70. Wat moet u meenemen? Geldig identiteitsbewijs van de moeder Geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner) Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijk toestemming voor de erkenning geven. Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente of door schriftelijk toestemming te geven. Wilt u meer weten? Achternaam kiezen voor uw kind. Erkenning op Rijksoverheid.nl Lesbisch ouderschap door erkenning op Rijksoverheid.nl

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort aan in het gemeentekantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. Het nieuwe paspoort kunt u na 5 werkdagen ophalen. U hoeft voor het ophalen geen afspraak te maken. Afspraak maken aanvragen paspoort In 2024 verlopen veel Nederlandse paspoorten. Wij verwachten dat er in 2024 veel aanvragen voor een nieuw paspoort worden gedaan. Maak daarom op tijd een afspraak. Meer informatie. Is uw paspoort zoekgeraakt of gestolen? Bekijk op de pagina Vermissing of beschadiging van een reisdocument hoe u dit kunt melden. Of maak direct online een afspraak om de vermissing door te geven. Afspraak maken vermissing paspoort Wat moet u meenemen? Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft, ook als ze verlopen zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse paspoorten en identiteitskaarten. Een kleurenpasfoto die voldoet aan de richtlijnen. Voldoende geld. U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt contant of met uw pinpas betalen. Voor de aanvraag van een paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar is toestemming nodig van de gezaghouder(s). U kunt dit op 2 manieren regelen: online toestemming geven. Log in met DigiD. Verstuur dit formulier voordat u naar uw afspraak in het gemeentekantoor komt.  het ingevulde formulier Verklaring van toestemming eigen reisdocument minderjarige (pdf, 141Kb) meenemen naar uw afspraak.  Een kind moet zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort. Wat kost een paspoort? Paspoort voor persoon van 18 jaar en ouder: € 83,85 Paspoort voor persoon jonger dan 18 jaar: € 63,40 Extra kosten bij een spoedaanvraag: € 57,05 Hoelang is een paspoort geldig? 10 jaar voor personen van 18 jaar of ouder. 5 jaar voor personen jonger dan 18 jaar. Heeft u het paspoort sneller nodig? Doe dan een spoedaanvraag. Maak hiervoor een afspraak en geef daarbij aan dat het om een spoedaanvraag gaat. Afspraak maken aanvragen paspoort Als u het paspoort vóór 15.30 uur aanvraagt, kunt u het meestal de volgende werkdag ophalen. U betaalt extra kosten bij een spoedaanvraag. Kijk bij 'Kosten' voor het bedrag. Reizen met een minderjarig kind Reist u met een minderjarig kind naar het buitenland waarover u gezamenlijk het gezag heeft of waarover u geen gezag heeft? Op de website van de rijksoverheid staat een formulier waarmee u kunt aantonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag over het kind hebben om met het kind naar het buitenland te reizen. Paspoort gevonden door iemand anders Heeft iemand uw paspoort als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan zijn wij wettelijk verplicht het paspoort te vernietigen. U krijgt het paspoort dus niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuw paspoort aanvragen. Overige informatie Tweede paspoort Vluchtelingenpaspoort Vreemdelingenpaspoort

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Uw kind is levenloos geboren U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op. Uw kind heeft kort geleefd Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van geboorte en de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar. Aangifte doen U maakt online een afspraak voor ‘Overlijdensaangifte’. Afspraak maken De aangifte van overlijden kost niets. Na de aangifte maken wij een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 16,60. Wie mag aangifte doen? Een van de ouders. Een uitvaartondernemer. Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Medewerkers van het ziekenhuis. Wat moet u meenemen naar de afspraak? Een geldig identiteitsbewijs. De verklaring van de arts van het overlijden van het kind. Toestemming voor begraven of cremeren Om uw kind te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming van ons nodig. Dit noemen we een verlof tot begraven of cremeren. U krijgt dit direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Aangifte moet u daarom voor de begrafenis of crematie doen. Een kind hoeft niet begraven of gecremeerd te worden als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos wordt geboren. Of als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levend wordt geboren en binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Het kind mag wel begraven of gecremeerd worden. Op verzoek van de ouders kan dan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat er een doktersverklaring of ander bewijs wordt overgelegd. Meer informatie Registratie van een levenloos geboren kind Rijksoverheid: hoe doe ik aangifte van een levenloos geboren kind?

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Heerde. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.  Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Het aanvragen van geheimhouding is gratis. Er zijn uitzonderingen Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen en curatoren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Daarbij wordt gekeken of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier kunnen worden verkregen en of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. U kunt dan eventueel bezwaar maken. U kunt geheimhouding aanvragen voor Uw eigen persoonsgegevens; De persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. Geheimhouding aanvragen Dit kan met het volgende formulier: Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u uw verzoek niet online indienen? Stuur dan het volledig ingevulde formulier verzoek om geheimhouding of opheffing geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 107Kb) en een kopie van uw legitimatiebewijs naar Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. U kunt uw verzoek ook doorgeven op het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. Neem het ingevulde aanvraagformulier en uw legitimatiebewijs mee. Meer informatie Inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens Verstrekking persoonsgegevens Rijksoverheid: informatie over privacy en persoonsgegevens