Zoekresultaat 21 - 30 van 231 resultaten

 • Alcohol schenken en verkopen

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

 • Alcohol tijdelijk schenken

  Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

 • Gladheidsbestrijding

  Wilt u meer informatie of een klacht indienen over gladheidsbestrijding? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

 • Kinderopvang

  Heeft u een laag inkomen en een kind dat naar de kinderopvang gaat? Misschien krijgt u extra geld voor kinderopvang van de gemeente.

 • Textiel inleveren

  Textiel en schoenen worden hergebruikt. Daarom worden ze apart ingezameld. Breng uw oude textiel en schoenen naar een kringloopwinkel of container voor textiel.

 • Omgevingsvergunning voor asbestopslag aanvragen

  Als u asbest wilt opslaan, dan moet u een melding doen. U doet dit via het Omgevingsloket.

 • Gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden

  Een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of een tribune, moet brandveilig zijn. Ook moet u voorbereid zijn bij calamiteiten. U moet het gebruik van een tijdelijk bouwwerk melden. Dit doet u bij de gemeente.

 • Echtscheiding melden

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.

 • Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

  Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.