Zoekresultaat

341 - 346 van de 346 Resultaten
Toon producten van Montfoort
 • Uitbreidingslocaties Montfoort

  Binnen de huidige bebouwingscontour zijn te weinig mogelijkheden om voldoende woningen te kunnen bouwen. Daarom heeft een team van deskundigen de mogelijke uitbreidingslocaties in kaart gebracht en van alle mogelijkheden de voor- en nadelen op een rijtje gezet. De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd zijn drie kansrijke locaties waar nog woningen gebouwd kunnen worden. Op deze locaties kan meer dan we in de komende tien jaar nodig hebben, maar er kunnen locaties afvallen als de plannen niet haalbaar zijn of er andere tegenvallers zijn. Bovendien willen we ook voorbereid zijn op de vraag naar woningen na 2030. De drie potentiële uitbreidingslocaties zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundige verkenning. Het informatieboekje ‘verkenning uitbreiding woningbouw Montfoort’ kunt u onderaan deze pagina downloaden.    Bestuurlijke besluitvorming Op 7 december heeft de gemeenteraad van Montfoort ingestemd met het raadsvoorstel uitbreidingslocaties Montfoort. Op d e website van de gemeenteraad kunt u het raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor woningbouw Montfoort met bijbehorende stukken raadplegen. Ook kunt u daar de vergadering terugkijken.   Wet voorkeursrecht gemeenten We willen graag, wanneer daar woningen zouden komen, grip houden op de ontwikkeling van de gebieden. Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van het voorkeursrecht heeft geen invloed op het huidige gebruik, de eigenaren kunnen gewoon doorgaan met wat ze doen. Het betekent alleen dat grondeigenaren in dat gebied verplicht zijn hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden wanneer zij de gronden willen verkopen. Op die manier willen we voorkomen dat er prijsopdrijving plaatsvindt, waardoor belangrijke uitgangspunten zoals het realiseren van voldoende goedkope woningen, niet meer mogelijk zijn. De Wet voorkeursrecht  heeft per 5 november 2020 rechtskracht. De gemeenteraad moet het vestigen van de Wvg binnen drie maanden bestendigen. Het raadsvoorstel wordt op 1 februari 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.    Vervolg Woningbouwplannen in het buitengebied hebben een ingrijpende invloed op hun omgeving. Als de gemeenteraad voor één of meerdere locaties gekozen heeft, dan is duidelijk waar er in de toekomst mogelijk nieuwe woningen kunnen komen. Het betekent niet dat er morgen wordt gestart met bouwen. Er volgt eerst een traject van afstemming met de regio en provincie. Vervolgens bespreken we samen met de omwonenden welke wensen en eisen er zijn. Dat kan gaan over verkeersafwikkeling, extra openbare ruimte of andere voorzieningen. Daarna volgt nog een uitgebreid planologisch traject met inspraak, bezwaar en beroep.      

 • Herontwikkeling Burgemeester de Geusplein/De Vaart

  Het zalencentrum De Vaart met het daarbij behorende Burgemeester De Geusplein is de entree van het gebied Voorvliet, een belangrijke beelddrager voor de gehele ontwikkeling. Met een aantal bewoners en betrokkenen gaan wij de komende periode aan de slag over hoe het Burgemeester De Geusplein herontwikkeld moet worden. Daarbij moet een oplossing gevonden worden voor datgene dat er nu nog in De Vaart een plaats heeft. Ook kijken we naar mogelijkheden voor woningbouw  langs het plein. Het streven is om in het 1e kwartaal van 2021 een stedenbouwkundig plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.    Achtergrond Na de ingebruikname van De Brede Vaart in 2010, is het zalencentrum De Vaart in Linschoten meer dan eens onderwerp van gesprek geweest. Het gebouw uit 1975 functioneert al jaren niet efficiënt meer, er is achterstallig onderhoud en ruimten worden niet of nauwelijks meer verhuurd waardoor inkomsten in geen verhouding tot de (werkelijke) kosten staan. Er staan nu ruimtes leeg, zowel in de Vaart als in de Brede Vaart. De gemeente staat voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave, mede daarom wordt nu naar een oplossing gezocht.  Ook is al vaker gesproken over het opwaarderen van het Burgemeester De Geusplein in relatie tot de omliggende gebouwen, waarvan een kleinschalig woonprogramma en sociale functies deel zouden kunnen uitmaken, zoals in de woonvisie staat. De afgelopen jaren zijn diverse plannen en acties de revue gepasseerd, zonder dat deze tot een concreet plan hebben geleid waarover burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een besluit hebben genomen.   Wat is het plangebied?  De opdracht (het project) gaat dus over het maken van een (stedenbouwkundig) plan voor de herontwikkeling van het gebied tussen de sporthal, de Jacob Barneveldstraat en de Laan van Rapijnen, ofwel het Burgemeester de Geusplein. Maar we kijken tegelijk naar een groter gebied, namelijk vanaf ‘t Trefpunt tot aan de sportvelden. Dit heeft te maken met overlappende functies en wensen.   Wat gaat er nu gebeuren?  Met een delegatie van betrokkenen, de participatiegroep, wordt bekeken hoe de huidige gebruikers en functies van De Vaart een nieuwe plek kunnen krijgen. Het plein en de ruimten daaromheen moet voor de Linschotenaren een aantrekkelijk centrum met passende voorzieningen blijven. De komende tijd (de periode juli 2020- 1e kwaraal 2021) wordt benut om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein en het zalencentrum De Vaart. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de huidige sociale functies en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningbouw. Het doel is om een breed gedragen stedenbouwkundig plan voor het gebied te ontwikkelen. De plannen worden aan de inwoners van Linschoten voorgelegd, voordat ze naar de gemeenteraad gaan.    

 • Contact

  Het stadskantoor van de gemeente Montfoort ligt aan het Kasteelplein in Montfoort en is prima bereikbaar met auto, fiets, openbaar vervoer of wandelend. Vanzelfsprekend is het stadskantoor ook goed toegankelijk voor mensen met verminderde mobiliteit. Het stadskantoor is een markant wit kantoorgebouw aan de provinciale weg. De hoofdingang van het stadskantoor is op het binnenplein van het Kasteelplein 5. Bezoekadres Bezoek het stadskantoor op: Kasteelplein 5 3417 JG Montfoort Openingstijden Huis van Montfoort Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur Openingstijden Klantcontactcentrum Het Klantcontactcentrum werkt uitsluitend op afspraak. U kunt online een afspraak maken of via telefoonnummer 0348-476 400 (tussen 8.30 en 17.00 uur) Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 12.00 uur Let op:  In verband met de coronacrisis verzoeken wij u alleen een afspraak te maken als het echt noodzakelijk is om uw document nu te vernieuwen.  Let op:  Er geldt een verplichting voor het dragen van een mondkapje in publieke ruimte, dus ook bij ons in het Huis van Montfoort (stadskantoor). U dient zelf een mondkapje mee te nemen.  Een afspraak maken kost geen geld We hebben begrepen dat er bedrijven zijn die tegen betaling een afspraak voor u maken bij de gemeente. We willen u erop wijzen dat het maken van een afspraak bij de gemeente altijd GRATIS is. U kunt ons daarvoor bereiken via telefoonnummer 0348 - 476 400 of via de website https://afspraken.montfoort.nl/InternetafsprakenMON/  Dit geldt ook voor het regelen van een akte of uittreksel. Dit kan heel eenvoudig online bij de gemeente zelf.  Gewijzigde openingstijden Huis van Montfoort - vrijdag 2 april 2021 i.v.m. Goede vrijdag - maandag 5 april 2021 i.v.m. Tweede Paasdag - dinsdag 27 april 2021 i.v.m. Koningsdag - woensdag 5 mei 2021 i.v.m. Bevrijdingsdag - donderdag 13 mei 2021 i.v.m. Hemelvaartsdag - maandag 24 mei 2021 i.v.m. Tweede Pinksterdag   Schrijven Stuur uw brief naar het algemene postadres: Postbus 41 3417 ZG Montfoort Bellen Bel van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur op het nummer 0348- 476 400 of 140348  Calamiteiten Treft u buiten kantoortijden een gevaarlijke situatie aan in de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan een omgevallen boom over de weg, een verzakking van een hoofdweg of overstromingsgevaar van het hoofdriool. Dan kunt u dit via de calamiteitenlijn melden. Het telefoonnummer is in de avonduren, 's nachts en in het weekend bereikbaar, tel. 06 - 1361 0655. Faxen Stuur uw fax naar het algemene faxnummer: 0348- 474214 E-mailen Stel uw vraag direct aan ons via het onderstaand formulier.  

 • Project Voorvliet Linschoten

  Plan Voorvliet is gelegen aan de rand van de kern Linschoten op de grens met het landelijk gebied in de polder Rapijnen. Het plan is groen van karakter. Dat komt deels door de ligging, tussen de twee hoger gelegen boezenweteringen en door de mooie parken binnen het gebied. De herontwikkeling brengt aan deze kant van het dorp diverse nieuwe functies: wonen, leren, zorgen, spelen en recreëren.   Jacob Barneveldstraat Onlangs is de koop- realisatieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van woningen aan de Jacob Barneveldstraat in Linschoten. Op het nu nog braakliggende perceel naast de Nieuwe Lindescote worden door Latei projectontwikkeling 17 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.     Eind 2020 heeft een selectieprocedure plaatsgevonden. Daaruit is het plan van Latei projectontwikkeling, in samenwerking met AGNova Architecten als beste uit de bus gekomen. Het geselecteerde plan van Latei projectontwikkeling bevat 6 twee-onder-een-kap woningen en 11 rijwoningen in het middendure segment. De woningen zijn bijzonder gevarieerd qua indeling, zijn deels geschikt voor senioren, en zijn bijzonder duurzaam.   Wethouder Ivo ten Hagen: “Wij zijn bijzonder tevreden met het geselecteerde bouwplan. Niet alleen levert het een fraai straatbeeld op in de Jacob Barneveldstraat, maar bovendien voorziet het in een grote behoefte aan nieuwe woningen in Linschoten. Daarnaast kunnen wij door deze aanbesteding de grondexploitatie Voorvliet aan het eind van dit jaar met een positief resultaat afsluiten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Latei projectontwikkeling het plan voortvarend zal uitwerken en realiseren. Het is tenslotte een ontwikkelaar die zijn kwaliteiten al heeft bewezen met andere woningen in Voorvliet. Wij wensen hen daarbij alle succes”.   Vervolg In de eerste helft van 2021 zal Latei projectontwikkeling het plan verder uitwerken, de vergunningen aanvragen, en de woningen in verkoop brengen. De uitgewerkte plannen van de woningen en de verkoopprijzen worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. De bouw zal naar verwachting starten in het vierde kwartaal van 2021. De woningen worden ongeveer een jaar later opgeleverd.   Meer informatie Voor meer informatie over deze nieuwbouwontwikkeling kunt u kijken op https://ritmeester-linschoten.nl/ .    Nieuwe Lindescote In het nieuwe woonzorgcentrum in Linschoten zijn 33 zorgwoningen en 14 huurwoningen gerealiseerd. Het woonzorgcomplex met zorgwoningen is anders dan het oude verpleegtehuis. Een eigen woning waar je familie en vrienden kunt ontvangen, maar met de achtervang van ondersteuning en zorg waar het nodig is én een gezamenlijke woonkamer per acht bewoners. De zorg wordt geleverd door WelThuis. Naast de zorgwoningen zijn ook sociale huurwoningen en vrije sector appartementen gerealiseerd. Op verzoek kan zorg worden geleverd door Vierstroom Zorg Thuis.   Voor meer informatie over de huur van een appartementen of zorg, neem dan contact op met GroenWest of de adviseurs van Welthuis (linkjes hieronder).

 • Hulp en ondersteuning rondom coronavirus

  Vragen of zorgen over kind of gezin? Jeugdteam Montfoort kan helpen. De maatregelen rondom Corona vragen veel van ons. Het is een uitzonderlijke situatie, waarin het hele maatschappelijke leven is stilgelegd en kinderen niet naar school of naar de opvang gaan. Dit kan veel stress en spanning geven in gezinnen. Daarnaast ontstaan er in gezinnen mogelijk zorgen over bijvoorbeeld het behoud van een baan, over financiën, of over gezondheid. Het Jeugdteam Montfoort is er ook in deze tijd voor ouders en kinderen die het nu moeilijk hebben. De werkzaamheden van het Jeugdteam gaan, met inachtneming van de maatregelen, gewoon door. Juist nu wil het team een extra luisterend oor bieden, vragen beantwoorden waar het kan en kinderen en gezinnen op weg helpen. Heeft u vragen of loopt u ergens tegen aan? Het Jeugdteam Montfoort is de hele week bereikbaar is via 06-27056153. Bekijk voor meer informatie de  website van het Jeugdteam .  MEE cliëntondersteuning Het coronavirus zorgt voor een onzekere tijd. Veel is onduidelijk, het is een spannende tijd en soms ook eenzaam. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met autisme, hun naasten, maar ook ouderen en andere kwetsbare mensen kunnen het extra moeilijk hebben in deze tijd. De ondersteuning van MEE gaat gewoon door. Juist nu bieden zij een extra luisterend oor en beantwoorden zij vragen waar het kan. Dus heb je een hulpvraag? Bel of mail MEE. Of ga naar  de website .  Stichting Welzijn en Ondersteuning Montfoort - Linschoten (SWOM) SWOM is de welzijnsorganisatie voor de inwoners voor Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan welzijnsactiviteiten, het Steunpunt Mantelzorg en het SWOM DoeMeeHuis, bieden wij onder meer binnen het sociaal team de frontoffice van de Wmo, dementieconsulent, Algemeen Maatschappelijk Werk en Buurtbemiddeling aan. Daarmee leveren wij een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan wonen, welzijn en zorg in Montfoort en Linschoten. Meer informatie is de vinden op  de website van SWOM .  Steffie legt uit Steffie.nl legt moeilijke dingen uit. Daarvoor is de pagina  corona.steffie.nl  gelanceerd. De doelgroep van Steffie is mensen met een verstandelijke beperking en mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. Ook voor kinderen is de informatie goed toegankelijk.

 • Groot onderhoud voor Provincialeweg in Montfoort

  Vanaf 5 juni voert aannemer Roelofs wegwerkzaamheden uit aan de Provinciale weg (N228) in Montfoort, in opdracht van de provincie Utrecht. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde met de M.A. Reinaldaweg (N204) en de Anne Franklaan/Jan de Rijkelaan. De werkzaamheden zijn eind juli afgerond. De werkzaamheden betreffen groot asfaltonderhoud en een aantal wegaanpassingen. Groot onderhoud is nodig om de weg in een goede en veilige conditie te houden voor de komende vijftien jaar. In de afgelopen periode heeft de provincie Utrecht samen met de gemeente Montfoort gekeken welke zaken op en rondom de N228 meegenomen kunnen worden met de onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden De werkzaamheden tussen 5 juni en eind juli betreffen: (Asfalt)onderhoud aan de hoofdrijbaan, trottoirbanden en tegels op diverse locaties op het traject. Verbeteren waterafvoer en vervangen diverse kolken. Vervangen asfaltverharding op twee kruisende wegen: De Bleek en de Julianalaan. Vernieuwen verkeerslichten bij het kruispunt met De Bleek, inclusief regelkast. Onderhoud duikers bij het Stadskantoor en de Bovenkerkweg. Aanpassen markering fietspaden en uitbreiden fietsbewegwijzering. Aanpassen fietspad bij de Bovenkerkweg. De haakse bocht wordt veranderd in een vloeiende bocht. Aanbrengen van ribbelstroken voor slechtzienden en verlagen van banden bij de rotonde Anne Franklaan. Vervangen stalen lichtmasten door aluminium masten met dimbare ledverlichting. Uitvoering in twee fasen Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid en bereikbaarheid zo goed mogelijk te borgen, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd: 5 t/m 26 juni: Reconstructie en onderhoud vanaf de rotonde Anne Franklaan tot aan de kruising De Bleek. 27 juni t/m 28 juli: Reconstructie en onderhoud vanaf de kruising De Bleek tot de rotonde N204. De werkzaamheden tussen 5 juni en 28 juli worden zeven dagen per week, overdag uitgevoerd. Alleen in het weekend van 15 en 16 juli, werkt Roelofs ook ’s avonds en ’s nachts. Wegafsluitingen In fase 1 Vanaf 10 juni t/m 26 juni is de Provinciale weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de rotonde Anne Franklaan tot aan de kruising De Bleek. In fase 2 Vanaf maandag 10 juli, 7.00 uur t/m vrijdag 21 juli 18.00 uur is de Provincialeweg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer van de kruising De Bleek tot de rotonde N204. De nieuwe rotonde N204 - Blokland zal op maandagochtend 10 julli om 06.00 uur open gaan voor het verkeer. Hierdoor is Montfoort tijdens fase 2 vanuit westelijke richting zowel via Blokland als IJsselveld bereikbaar. Bereikbaarheid aanliggende woningen en bedrijven Alle aanliggende woningen en bedrijven blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Alleen tijdens het asfalteren bij opritten, geldt een periodieke afsluiting van maximaal drie uur. Over de exacte planning van het asfalteren bij de opritten, krijgen de betrokken bewoners en bedrijven tijdens de uitvoering persoonlijk bericht van Roelofs. Bereikbaarheid openbaar vervoer Het openbaar vervoer rijdt zijn normale route tijdens het werk, behalve op 10 en 11 juni, 17 juni en 24 en 25 juni; dan rijdt de bus via de Anne Franklaan en de Parklaan. Op de Parklaan wordt daarvoor een tijdelijke halte gemaakt. In het weekend van 15 en 16 juli rijdt het openbaar vervoer met pendelbussen die de passagiers naar De Meern brengen om daar op de normale lijndienst over te stappen. De pendelbussen gebruiken in dat weekend alleen de bushaltes aan de Anne Franklaan.

Verfijn zoekopdracht

Bevoegd gezag

Digitaal aanvragen

Acties