Zoekresultaat 31 - 40 van 52 resultaten

 • Multifunctionele Landbouw

  Agrariërs pakken naast het houden van dieren of het telen van gewassen steeds vaker ook andere activiteiten op. Zoals een boerderijwinkel, kleinschalige camping of het organiseren van workshops. Het zijn nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf te versterken door agrarische productie te combineren met de levering van producten en/of diensten. Deze activiteiten horen op een agrarisch bedrijf thuis of bouwen voort…

 • Incidentele subsidies 2024

  In de gemeente zijn veel instellingen actief die gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente. Met deze subsidie kunnen zij activiteiten organiseren en gedeeltelijk financieren voor inwoners en zo de leefbaarheid in onze dorpen bevorderen. Een aanvraag voor een incidentele subsidie doet u uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. U kunt uw aanvraag digitaal indienen…

 • Inkoop- en aanbestedingen

  Gemeente Hoeksche Waard hecht veel waarde aan het inkoopbeleid. Jaarlijks worden er verschillende producten, diensten en werken ingekocht. Denk hierbij aan een aanleg van een nieuwe weg, inkoop van zorg of het aanschaffen van kantoorartikelen. Dit dient allemaal rechtmatig te verlopen. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt. Inkoop is één van de…

 • Aanvraag huisbezoek voor Identiteitskaart

  U kunt een huisbezoek aanvragen als u door een lichamelijke beperking niet naar de gemeente kunt komen. Wij komen dan bij u thuis voor de aanvraag van de Nederlandse identiteitskaart. Deze huisbezoeken doen wij alleen op afspraak. Log veilig in met DigiD om te laten zien wie u bent. Lees meer over DigiD. Start online uw aanvraag voor een huisbezoek…

 • Flexwonen Hoeksche Waard

  Flexwonen Hoeksche Waard is de verzamelnaam voor tijdelijke woonoplossingen in de Hoeksche Waard. Bij deze vorm van wonen kunnen inwoners van de Hoeksche Waard tijdelijk een woning huren via woningcorporatie HW Wonen. Hoe lang een woning tijdelijk gehuurd kan worden staat altijd vermeld bij de advertentie van een woning. Het kan bijvoorbeeld gaan om contracten van 2 jaar of 5…

 • Brandveiligheid

  Wilt u een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk in gebruik nemen? Soms heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. En in bepaalde gevallen moet u een gebruiksmelding doen. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of een vergunning of melding nodig is. Als blijkt dat dit nodig is, dan kunt u daar ook direct een vergunning aanvragen of melding indienen. Als…

 • Delta Rhine Corridor

  Hynetwork Services (100% dochteronderneming van Gasunie), Gasunie Transport Services (100% dochteronderneming van Gasunie) en de Delta Rhine Corridor Partners hebben het plan een bundel buisleidingen naast elkaar te ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen tussen Rotterdam, Geleen en de Duitse grens: een Delta Rhine Corridor. Het plan is om de buisleidingen zoveel mogelijk in één keer te ontwikkelen en aan te…

 • Energiekansenscan

  Verbruikt uw onderneming of maatschappelijke organisatie jaarlijks minimaal 10.000 kWh aan elektra en/of 4.000 mᶟ aan aardgas? En beslaan de energiekosten dus een flink deel van de vaste kosten voor uw organisatie? Maak gebruik van een gratis Energiekansenscan ter waarde van € 1.200,- om uw energierekening blijvend te verlagen! Deze wordt aangeboden door gemeente Hoeksche Waard. Er is een beperkt…

 • Transitievisie Warmte

  Gezamenlijk werken we stap voor stap naar een aardgasvrije omgeving in de Hoeksche Waard In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeenteraad uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. Hierin staat dat alle gebouwen in Nederland in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar in 2030 moet deze doelstelling al voor 20% zijn gerealiseerd. En dat vraagt om een bijdrage…

 • Nieuwe riolering in Nieuwendijk

  Het huidige riool in Nieuwendijk is rond 1955 aangelegd en is aan vervanging toe. Wij gaan het vernieuwen en verbeteren. Daarbij houden we rekening met de hevige regenbuien die we verwachten door de klimaatverandering. Wij leggen dan ook in 2024 in het westelijk deel en in 2025 in het oostelijk deel een systeem aan waarbij afvalwater en hemelwater zijn gescheiden.