Zoekresultaat 31 - 40 van 50 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of opheffen

  In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten opheffen. Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht uw gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale verzekeringsbank (SVB). Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Geheimhouding persoonsgegevens regelen U kunt een verzoek tot geheimhouding ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Kind erkennen en naam kiezen

  Door een kind bij de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder.  Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Als u een kind erkent, kan het zijn dat u ook meteen het ouderlijk gezag heeft. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Maak uw afspraak

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Op sommige momenten moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist. Of wanneer u gaat trouwen. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Bij het online aanvragen betaalt u een lager tarief. Aanvraag bewijs van Nederlanderschap U kunt het bewijs ook aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Het verschil tussen beide documenten is: Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.  Heeft u een brief van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? Dan is het gratis. Vraag het uittreksel in dit geval persoonlijk aan op het gemeentehuis. U dient de brief van het pensioenfonds mee te nemen. U vraagt het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). U kunt een bewijs van in leven zijn direct online aanvragen. U heeft daarbij uw DigiD nodig. Het aanvragen van een attestatie de vita (voor gebruik in het buitenland) kan niet online. Hiervoor moet u een afspraak maken. Bewijs van in leven zijn aanvragen 

 • Ouderlijk gezag en voogdij

  Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Heeft geen van de ouders het gezag, dan wijst de rechter een voogd aan. Gezamenlijk gezag door erkenning Sinds 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 is geboren. Ouders geen gezag: voogdij Heeft iemand anders dan de ouders het gezag over een kind? Dan is er sprake van voogdij.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument (wereldwijd) en identificatiemiddel. U vraagt een paspoort digitaal aan via de website of persoonlijk bij de balie van de gemeente waar u ingeschreven staat. Let wel: u moet uw digitale aanvraag nog steeds persoonlijk afronden bij de balie van publiekszaken in het gemeentehuis. Het gaat dan om zaken als het plaatsen van uw handtekening en het afnemen van uw vingerafdruk. Een aanvraag bij de balie kan alleen op afspraak.  U kunt uw paspoort na 5 werkdagen zonder afspraak ophalen. Neem wel uw afhaalbewijs mee. Een paspoort voor personen vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig. Een paspoort voor personen t/m 17 jaar is 5 jaar geldig. Start online aanvraag Maak uw balieafspraak

 • Bezwaar belastingen of WOZ-waarde

  Elk jaar ontvangt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Met deze aanslag maakt de gemeente de vastgestelde WOZ-waarde aan u bekend. Heeft u vragen over de vastgestelde WOZ-waarde of een aanslagregel, neem dan contact op met een belastingmedewerker. Bent u het na deze uitleg nog niet eens met de WOZ-waarde of een ander onderdeel van uw aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de heffingsambtenaar die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Is er nog niet op het bezwaar beslist dan is de aanslag rechtsgeldig. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen. Bezwaarschrift indienen

 • Achternaam voor uw kind kiezen

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 kan dit ook een gecombineerde achternaam zijn. Als u dit vóór de geboorte wilt regelen, kunt u hiervoor een afspraak maken door te bellen naar 0525-688688. En anders kiest u bij de geboorteaangifte. Let op! Kiest u voor een gecombineerde naamskeuze tijdens de geboorteaangifte dan dienen beide ouders aanwezig te zijn. Aangezien dit kort na de geboorte soms niet mogelijk is, is het in sommige gevallen aan te raden te kiezen voor naamskeuze vóór geboorte. De naamskeuze hoeft dan niet meer geregeld te worden tijdens de geboorteaangifte. Wat u moet weten U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Lees meer over een achternaam kiezen voor uw kind op Rijksoverheid.nl.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  Om een geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk, ondertekent u de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte komt na de omzetting in het register van huwelijken. U kunt vragen om een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal). Daarbij zijn geen getuigen nodig en u hoeft geen jawoord te geven. U moet hiervoor wel betalen. Voor de kinderen die geboren zijn vóór de omzetting, verandert er niets. De omzetting heeft misschien wel gevolgen voor uw vermogen. Daarvoor moet u naar een notaris.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt of als u meedoet aan een aanbesteding. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. Dit heet het Bibob-onderzoek. Met een Bibob-onderzoek wil de gemeente voorkomen dat vergunningen, subsidies of aanbestedingen worden misbruikt voor criminele activiteiten. De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen of als u de aanbesteding al gewonnen heeft. Na het eigen onderzoek kan de gemeente het Bureau Bibob inschakelen. Zij kunnen de gemeente adviseren, of een extra onderzoek doen. Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken. Aanvraag Bibob-onderzoek