Zoekresultaat 31 - 40 van 42 resultaten

 • Evenementenvergunning aanvragen of melden

  Organiseert u een evenement? Dan heeft u mogelijk een evenementenvergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende. Een melding is gratis.

 • Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aanvragen

  De regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is voor mensen die een lange tijd ziek zijn of een handicap hebben. En leven van een uitkering of een laag inkomen. Voor de extra kosten die u maakt door uw ziekte of handicap ontvangt u jaarlijks een vast bedrag van €385. Vul hiervoor het online formulier in.

 • Collectevergunning aanvragen

  Wilt u geld inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u in de meeste gevallen een collectevergunning nodig of u moet een melding doen.

 • Studietoeslag aanvragen

  Studenten die door een blijvende medische beperking (bijvoorbeeld een handicap) niet naast hun studie kunnen werken, hebben soms recht op een studietoeslag. Vraag individuele studietoeslag online aan.

 • Voorwerpen neerzetten in de openbare ruimte

  Wilt u een bouwcontainer, bouwmateriaal, goederen of iets anders neerzetten op grond die van de gemeente is? Dan heeft u daarvoor toestemming van ons nodig. U moet deze toestemming minimaal 3 weken van tevoren online aanvragen.

 • Verhuizing in of naar Wageningen doorgeven

  Wanneer u binnen of naar Wageningen verhuist, moet u dat aan ons doorgeven. U wordt automatisch uitgeschreven bij uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing online doorgeven. Geef uw verhuizing maximaal 28 dagen voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing door.

 • Uittreksel burgerlijke stand aanvragen

  Het uittreksel burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk of partnerschap, echtscheiding of overlijden. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar dit is gebeurd. U kunt het uittreksel online aanvragen. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen via de post.

 • Ontheffing voor het geven van een optreden of het laten horen van muziek aanvragen

  Als u een optreden wilt geven of muziek wilt laten horen aan een groep dan is het nodig om een online ontheffing aan te vragen. Dit moet minimaal 3 weken van tevoren doen. U betaalt voor de aanvraag van een ontheffing. Wordt de ontheffing niet goedgekeurd? Dan krijgt u het bedrag na de afwijzing teruggestort op uw rekening.

 • Omgevingsvergunning aanvragen voor bouwen of verbouwen

  Gaat u bouwen of verbouwen? Soms kan dit zonder vergunning. Maar vaak heeft u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig. Op het online omgevingsloket van de overheid checkt u eerst of u een vergunning nodig heeft. Zo ja, dan vraagt u deze ook aan via het omgevingsloket.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP aanvragen

  In het uittreksel basisregistratie personen staan uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum. U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen per post.