Zoekresultaat 41 - 48 van 48 resultaten

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeente machtigt voor automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen, wordt het totaalbedrag van het aanslagbiljet in bijbehorende termijnen afgeschreven van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. De data waarop de bedragen worden afgeschreven, staan op het aanslagbiljet vermeld. Aanvragen, intrekken of wijzigen Met bovenstaand digitaal formulier kunt u de automatische incasso: Aanvragen; Intrekken; Wijzigen: u kunt uw IBAN-rekeningnummer wijzigen. Deelname aan de automatische incassoregeling is niet mogelijk wanneer het totaalbedrag van een aanslagbiljet meer dan € 50.000 bedraagt.

 • Geboorteaangifte

  Is uw baby geboren? Dan moet u uw kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis. Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om digitaal geboorteaangifte van uw kind te doen. Voor het doen van een digitale geboorteaangifte heeft u DigiD nodig. Kind met buitenlandse nationaliteit Heeft uw kind een buitenlandse nationaliteit? Dan gelden de regels uit het buitenlands recht. Deze zijn soms strenger. U moet de geboorte van uw kind aanmelden bij het consulaat van het thuisland. Pas dan kan uw kind een paspoort krijgen.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u wilt trouwen in de gemeente Westerveld vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in. Dit stond vroeger bekend als in ondertrouw gaan. Tussen het moment van ontvangst van de melding en het huwelijk/geregistreerd partnerschap zelf moeten veertien dagen zitten. De melding is één jaar geldig, gerekend vanaf de datum van ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleg de datum eerst met afdeling Burgerzaken van uw huwelijksgemeente. Dit doet u om eventuele teleurstelling van een reeds volgeboekte datum te voorkomen.

 • Achternaam kind per 1 januari 2024

  Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een gecombineerde achternaam aangeven. Ze kunnen dit doen tijdens de zwangersschap,  bij de geboorteaangifte of bij het erkennen van het kind. De keuze van de gecombineerde achternaam is eenmalig en geldt ook voor de volgende kinderen van deze ouders. Overgangsregeling Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor hun kinderen. De ouders kiezen samen werlke namen zij doorgeven en in in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025. Kosten bij de gemeente U regelt de naamskeuze bij de gemeente. Dit kost € 75,-- voor het eerste kind en € 50,-- voor elk volgend kind. Buitenlandse nationaliteit Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze. Heeft u kind meer buitenlandse nationaliteiten dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen. Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Of informeer ernaar bij de gemeente waar u woont. Regels voor kinderen die in het buitenland een naam krijgen Elk land heeft zijn eigen regels. Als uw kind volgens die regels een gecombineerde achternaam krijgt, wordt deze meestal in Nederland erkend. Informeer ernaar bij uw gemeente.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Let op: heeft bijvoorbeeld een geboorte plaatsgevonden in het ziekenhuis? Dan is er destijds aangifte gedaan in de gemeente waar het ziekenhuis staat. Daar blijft dan ook het geboorteregister. Dit geldt ook voor het huwelijks- en overlijdensregister. Die blijven in de gemeente waar het huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Als u bouwplannen heeft en u vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg kijken we of het bouwplan past in het omgevingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Als het nodig is, worden plannen besproken op de zogenaame omgevingstafel. Hier sluiten ook andere organisatie bij aan, bijvoorbeeld provincie, waterschap en mlieudienst. Deze omgevingstafel is nog in ontwikkelng.  Het betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een overleg in het gemeentehuis plaats zal vinden. Vaak is de informatie duidelijk genoeg en kan de gemeente de beantwoording ook schriftelijk afdoen. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen.  Als u een groter initiatief heeft dat niet past in het omgevingsplan, dan raden wij u aan om een principeverzoek in te dienen.  Let op: een vooroverleg heeft geen juridische status.

 • Briefadres

  Belangrijk! De gemeente Westerveld is zeer terughoudend in het verlenen van briefadressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het uitgangspunt is dat iedereen die in Nederland woonachtig is, op het woonadres ingeschreven moet worden waar werkelijk verbleven wordt. Het maakt daarbij niet uit of dit pand een recreatieve bestemming heeft (recreatiewoning) of een ander soort pand is. Gemeenten zijn verplicht om inschrijvingen toe te staan op recreatieadressen. Aan de inschrijving op een recreatieadres kunnen echter geen rechten worden ontleend over het feit of daar werkelijk (permanent) gewoond mag worden. Er wordt daarom handhavend opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het feit dat een campingeigenaar of beheerder van een recreatiepark geen toestemming geeft voor inschrijving, is voor ons geen reden om niet op dit adres in te schrijven. Wij vragen wel aan u een bewijs te leveren waar uit blijkt dat u feitelijk op dat adres verblijft. U kunt alleen een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente zal ieder aanvraag om een briefadres apart beoordelen.

 • Conceptaanvraag of vooroverleg omgevingsvergunning

  Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan is het verstandig om eerst een vooroverleg aan te vragen. Dit kunt u doen door een conceptaanvraag in te dienen via het Omgevingsloket via Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket (overheid.nl) De gemeente stelt dan vast of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand, het past binnen het omgevingsplan, en zo niet, of er medewerking verleend kan worden.  Daarnaast krijgt u in het vooroverleg informatie over wat u nodig heeft en wat u precies moet doen voor een definitieve aanvraag omgevingsvergunning.