Zoekresultaat 41 - 43 van 43 resultaten

  • Zienswijze indienen

    Op deze pagina leest u hoe u een zienswijze indient tegen een besluit dat we willen nemen (een zogenaamd ‘ontwerpbesluit’). Let op: een zienswijze is iets anders dan een bezwaar. U kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten die we al genomen hebben. Bijvoorbeeld op uw vergunningaanvraag.

  • Zienswijze

    Als belanghebbende kun je een zienswijze indienen. Dit is een reactie op een ontwerpbesluit van ons bestuur. Dat kan per mail of per brief. In de kennisgeving of bekendmaking van een ontwerpbesluit staat hoe je dit kunt doen.

  • Klacht over aanbesteding

    Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor.